JUHENDID TOETUSESAAJATELE Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondid ning nendega seotud ELi vahendid

Lisatööriistad

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Croatian Italian Latvian Lithuanian Hungarian Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period : 2014-2020
Date : 28/11/2014

Käesolev juhend toetusesaajatele ei ole mõeldud andma põhjalikku teavet kõigi ELi fondide kasutamise kohta. See põhineb ühisel strateegilisel raamistikul (määruse (EL) nr 1303/2013 I lisa), milles sätestatakse ESI fondide ja teiste ELi vahendite senisest parema koostöö alused.

Käesolevas juhendis antakse kõigi ühissätete määruses defineeritud temaatiliste eesmärkide (TEde) puhul ülevaade ELi tasandil kasutatavatest täiendavatest vahenditest. See ülevaade hõlmab viiteid täiendavatele teabeallikatele, erinevate rahastamisallikate kombineerimise häid tavasid ning iga rahastamisvahendi haldamises osalevate asutuste ja organite kirjeldust.

Dokumendis olevad lingid võimaldavad potentsiaalsetel toetusesaajatel leida mitmete veebis olevate materjalide hulgast sobiva, suunates neid kõige asjakohasemate ja kasulikumate veebisaitide ja dokumentide juurde. Samuti on saadaval veebipõhine kontrollküsimustik, mis aitab potentsiaalsetel toetusesaajatel tuvastada sobivaimad rahastamisvahendid.

Publications