hankemenetluse eeskirjade eiramise korral struktuurifondide ja ühtekuuluvusfondi kaasrahastatavate kulutuste suhtes tehtavate finantskorrektsioonide kindlaksmääramise suunised

Lisatööriistad

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Italian Latvian Lithuanian Hungarian Maltese Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period : 2007-2013
Date : 29/11/2007

Käesoleva dokumendi eesmärk on anda suunised finantskorrektsioonide määramiseks ühenduse õiguse kohaldamisel tuvastatud eiramiste korral, mis on seotud struktuurifondide ja Ühtekuuluvusfondi programmiperioodidel 2000–2006 ning 2007–2013 kaasrahastatavate hankemenetlustega.

Publications