Ühtekuuluvuspoliitika 80 lihtsustamismeedet aastatel 2021–2027

Lisatööriistad

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Croatian Italian Latvian Lithuanian Hungarian Maltese Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period : 2021-2027
Date : 29/06/2018

Uue raamistiku alusel on ELi toetusi saavatel äriühingutel ja ettevõtjatel lihtsustatud viisil maksete nõudmiseks vähem liigset bürokraatiat – kui nad kasutavad lihtsustatud kuluvõimalusi. Koosmõju suurendamiseks koondavad ühtsed eeskirjad nüüd seitset ELi fondi, mille eelarvet täidetakse koostöös liikmesriikidega (edaspidi „eelarve täitmine koostöös liikmesriikidega“). Lisaks on komisjonil kavas vähendada kontrolle heade tulemustega programmide puhul, usaldades rohkem riiklikke süsteeme ja laiendatakse kontrollide dubleerimise vältimiseks ühekordse auditi põhimõtet.

More information :

Regionaalareng ja ühtekuuluvus pärast 2020. Aastat: uue raamistiku lühiülevaade

Publications