Üheksa viisi, kuidas Ühtekuuluvuspoliitika Euroopale kasu toob: põhitulemused aastatel 2007–2013

Lisatööriistad

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Croatian Italian Latvian Lithuanian Hungarian Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period : 2007-2013
Date : 07/10/2016

2007.–2013. aasta perioodi ühtekuuluvuspoliitika rakendamine jäi keerulisse aega. Euroopat tabas majandus- ja finantskriis, mis piiras avaliku sektori investeeringuid, muutes seega ühtekuuluvuspoliitika rahastamisvahendid majanduskasvu ja töökohtade loomise jaoks veelgi olulisemaks.

2007.–2013. aasta rahastamist käsitlevas sõltumatus eksperdihinnangus jõuti järeldusele, et ühtekuuluvuspoliitika investeeringud andsid häid käegakatsutavaid tulemusi eri valdkondades, alates töökohtade loomisest ja piirkondliku ebavõrdsuse vähendamisest ning lõpetades SKP tõusuga.

More information :

Evaluations of the 2007-2013 programming period

Publications