Täiendavuse järelkontroll aastate 2007–2013 kohta

Lisatööriistad

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Croatian Italian Latvian Lithuanian Hungarian Maltese Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period : 2007-2013
Date : 23/03/2017

Täiendavus on Euroopa Liidu ühtekuuluvuspoliitika põhimõte, mille kohaselt tuleb tagada, et struktuurifondidest 1 täiendatakse, aga ei asendata liikmesriigi samaväärseid riiklikke kulutusi.

Nõukogu määruse (EÜ) nr 1083/2006 artiklis 15 on sätestatud, et komisjon peaks lähenemiseesmärgi täitmiseks kontrollima täiendavust koostöös iga asjaomase liikmesriigiga enne 2016. aasta lõppu ja avaldama selle tulemused. Kuigi õigusaktide kohaselt on Horvaatial selliseks kontrolliks aega veel üks aasta, otsustasid Horvaatia ametiasutused esitada kõik dokumendid ühe aasta võrra varem.

Pärast vastavalt 2007. aastal ja 2011–2012 tehtud eel- ja vahekontrolle lõpetatakse käesoleva aruandega seega programmitöö perioodi 2007–2013 hõlmav täiendavuse kontrollimine.

Publications