TEATIS Euroopa Liidu strateegia kohta Aadria ja Joonia mere piirkonnas

Lisatööriistad

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Croatian Italian Latvian Lithuanian Hungarian Maltese Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period : 2014-2020
Date : 17/06/2014

Käesolevas teatises käsitletakse aruka, jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu edendamise vajadust ja võimalusi Aadria ja Joonia mere piirkonnas. Selles esitatakse ühtse makropiirkonna strateegia raamistik ja tegevuskava piirkonna probleemide ja võimaluste käsitlemiseks, tuginedes osalevate riikide koostööle.

Kõnealune piirkond on funktsionaalne ala, mis hõlmab eelkõige Aadria ja Joonia merd. See hõlmab ka märkimisväärset maismaa-ala, seepärast käsitletakse teatises mere-, ranniku- ja maismaa-alasid omavahel seotud süsteemidena. Horvaatia ühinemine ELiga ja teiste selle piirkonna riikide väljavaade ELiga ühinemiseks on suurendanud kaupade, teenuste ja inimeste liikumist, sealjuures on oluline roll sadamat ümbritseval maismaal. Maismaa- ja mereühendustele pööratav tähelepanu rõhutab samuti asjaolu, et mittesäästev tegevus maismaal mõjutab ka rannikualasid ja mere ökosüsteeme.

Kõnealune piirkond on koduks üle 70 miljonile inimesele ning etendab olulist rolli geograafilise pidevuse tugevdamisel Euroopas. Käsitletav strateegia põhineb Aadria ja Joonia mere algatusel, milles osaleb kaheksa riiki. Lisatud on kaart. Strateegia jääb avatuks ka teistele partneritele piirkonnas.

More information :

EU Strategy for the Adriatic and Ionian Region

Publications