Komisjoni aruanne Euroopa Parlamendile, Nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele: ELi Doonau piirkonna strateegia kohta

Lisatööriistad

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Italian Lithuanian Hungarian Maltese Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period : 2007-2013
Date : 08/12/2010

Doonau piirkonnas asub 14 riiki, millest kaheksa on Euroopa Liidu liikmesriigid. Piirkond on koduks rohkem kui 100 miljonile inimesele, st viiendikule ELi elanikkonnast. Sealsed riigid on majandusliku tugevuse poolest erinevad, ent piirkond on omavahel tihedalt seotud ning sel
on potentsiaali tulevaseks integreerumiseks ja majanduskasvuks.

Piirkonnas on toimunud muudatused seoses Euroopa Liidu kahe viimase laienemisega; varsti ühineb ELiga ka Horvaatia. Veel viis riiki arendavad ELiga mitmel viisil poliitilisi, sotsiaalmajanduslikke ja valdkondlikke sidemeid. Selle strateegilise asukohaga piirkonna kaudu avaneb EL naabritele – Musta mere piirkonnale, Lõuna-Kaukaasiale ja Kesk-Aasiale. Seal asub maailma kõige rahvusvahelisem jõgi, mis kujutab endast olulist transporditelge, elutähtsat omavahel tihedasti seotud vesikonda ja maailmakuulsat ökoloogilist koridori.

More information :

EU Strategy for the Danube Region

Publications