Juhend Fondide Koordineerimiskomiteele tagasiulatuva euroopa liidu abi käsitlemiseks ajavahemikul 2007-2013

Lisatööriistad

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Italian Latvian Lithuanian Hungarian Maltese Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period : 2007-2013
Date : 29/03/2012

Tagasiulatuv toetus on korraldusasutuse otsusega antav Euroopa Liidu abi toimingule, mille kulud on juba kaetud riigi vahenditest või mis on lõpetatud enne ELi abi ametlikku kohaldamist või andmist, edaspidi „tagasiulatuv ELi abi”.

Publications