Juhend vigade käsitlemiseks iga-aastastes kontrolliaruannetes

Lisatööriistad

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Italian Latvian Lithuanian Hungarian Maltese Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period : 2007-2013
Date : 07/12/2011

Käesoleva dokumendiga soovitakse anda täiendavaid juhiseid, selgitades peamisi küsimusi, mida liikmesriigid tõstatasid seoses iga-aastases kontrolliaruandes esitatud veamäärade ja nende veamäärade mõjuga auditeeriva asutuse auditiaruannetele.

Publications