Noorte manifest noortele Euroopa koostööpoliitika kujundamiseks

Lisatööriistad

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Croatian Italian Latvian Lithuanian Hungarian Maltese Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period :
Date : 16/10/2020

2020. aastal möödus 30 aastat ELi juhtiva koostööprogrammi „Interreg“ loomisest. 30 aasta jooksul saavutatu tähistamisel seoses Euroopa piiride muutmisega koostöövaimust kantud võimaluseks tasub esile tuua kolm peamist teemat: naabrid, keskkonnahoid ja noored.

Üheks Interregi 30. aastapäeva peamiseks teemaks valiti noored eesmärgiga näidata, et kuigi noored juba osalevad Euroopa territoriaalses koostöös, saab ja tuleb palju rohkem ära teha. Kuidas? Kogudes noorte ideid ja soove, kuidas territoriaalset koostööd tulevikus parandada, et noored tunneksid, et ELi tippotsustajad võtavad neid kuulda.

See noortele suunatud demokraatlik ettevõtmine ei ole aktuaalne mitte ainult Interregi 30. aastapäeva tähistamise tõttu, vaid ka seetõttu, et aasta 2020 on ELi eelarveperioodide 2014–2020 ja 2021– 2027 vaheline poliitiliste muutuste aasta. Seega on 2020. aasta parim aeg oma seisukohtade väljendamiseks, et mõjutada Interregi poliitika kujundamist ja selle projektipõhist rakendamist. Manifest tutvustab noorte ideid Interregi ja eelkõige selle kohta, kuidas muuta see nende ootustele vastavaks. Manifest on mõeldud eelkõige ELi, riikliku, piirkondliku ja kohaliku tasandi poliitikakujundajatele, samuti Interregi korraldusasutustele ja toetusesaajatele ning organisatsioonidele, kes on huvitatud ELi ühtekuuluvus- ja eriti Interregiga seotud poliitikast ning noortest, kodanike kaasamisest ja demokraatlikust osalemisest .

Euroopa Komisjoni töötajad on kogunud siin esitatud noorte ideed sihtuuringute, küsitluste ja veebipõhiste rühmaarutelude abil üle terve Euroopa (st EList, äärepoolseimatest piirkondadest ja naaberriikidest). Manifest anti ELi ühtekuuluvuspoliitika ja reformide volinikule Elisa Ferreirale ja ELi nõukogu eesistujariigile Saksamaale üle 15. oktoobril 2020 korraldatud Interregi aastaüritusel spetsiaalse noortedialoogi raames ning üleandmisel osalesid mõned selle koostamisse oma panuse andnud noored. Eesmärk on kuulata ELi tippotsustajate arvamust manifesti kohta ja selle üle arutleda.

More information :

Interreg 30 Years

Publications