Rahastamisvahendid Ühtekuuluvuspoliitikas 2014–2020

Lisatööriistad

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Croatian Italian Latvian Lithuanian Hungarian Maltese Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period : 2014-2020
Date : 25/03/2014

Rahastamisvahendid on ressursitõhus moodus ühtekuuluvuspoliitika vahendite kasutamiseks Euroopa 2020. aasta strateegia eesmärkide täitmiseks. Rahastamisvahendid keskenduvad potentsiaalselt majanduslikult elujõulistele projektidele, toetades neid investeeringute tegemiseks laenude, garantiide, omakapitali ja teiste riskantsete vahenditega, mis võivad sama toimingu raames olla kombineeritud tehnilise toe, intressitoetuste või garantiitasu toetustega.

Lisaks ilmselgetele eelistele, mis kaasnevad pikaajalise vahendite ümberjagamisega, aitavad rahastamisvahendid leida täiendavaid avaliku või erasektori kaasinvesteeringuid, et vastavalt Euroopa 2020. aasta strateegia ja ühtekuuluvuspoliitika prioriteetidele turutõrgetega tegeleda. Nende elluviimise struktuurid toovad endaga kaasa täiendava kompetentsi ja oskusteabe, mis aitab suurendada riiklike ressursside jaotamise tõhusust ja tulemuslikkust. Rahastamisvahenditega kaasnevad ka toetatavate projektide tasandil mitmesugused stiimulid projektide paremaks teostamiseks, näiteks suurem finantsdistsipliin.

Rahastamisvahendeid on kasutatud struktuurifondidest investeeringute saamiseks alates kavandamisperioodist 1994–1999. Nende suhteline tähtsus on käimasoleva kavandamisperioodi 2007–2013 jooksul suurenenud ning nüüd moodustavad need umbes 5 % kogu Euroopa Regionaalarengu Fondi (ERF) ressurssidest. Praeguse majandusseisu ja järjest vähenevate riiklike ressursside valguses eeldatakse, et rahastamisvahendite roll ühtekuuluvuspoliitikas suureneb kavandamisperioodil 2014–2020 veelgi.

More information :

Financial Instruments in Cohesion Policy 2014-2020

Publications