ELi ühtekuuluvuspoliitika tutvustus

Lisatööriistad

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Croatian Italian Latvian Lithuanian Hungarian Maltese Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period : 2014-2020
Date : 30/09/2014

Ühtekuuluvuspoliitika on ELi peamine investeerimispoliitika

See on suunatud koigile Euroopa Liidu piirkondadele ja linnadele ning toetab tookohtade loomist, majanduse konkurentsivoimet, majanduskasvu, jatkusuutlikku arengut ja kodanike elukvaliteedi parandamist.

 

Publications