Investeeringute suunamine majanduskasvu prioriteetidesse: Vähese co2-heitega majandusele ülemineku toetamine

Lisatööriistad

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Croatian Italian Latvian Lithuanian Hungarian Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period : 2014-2020
Date : 15/11/2013

Miks tasub investeerida üleminekusse vähese CO2 -heitega majandusele?

ELi kliima- ja energeetikaeesmärkide saavutamine vähendab meie energiaalast sõltuvust

  • Eesmärgid 2020. aastaks:
    • kasvuhoonegaaside heite vähendamine 20 %;
    • energiatõhususe suurendamine 20 %; ja
    • vähemalt 20 % kasutatava energia tootmine taastuvatest allikatest.
  • Eesmärgid 2050. aastaks:
    • CO2 heite vähendamine 85–90 %.

Nende eesmärkide saavutamine loob uued majandusarengu võimalused, laiendades vähese CO2-heitega tehnoloogiatega seotud äritegevust ja uurimistööd ning uute roheliste töökohtade loomist.

Publications