Majanduskasv ja tööhõive piirkondades ja linnades: ülevaade ühtekuuluvus- ja regionaalpoliitika määrustest aastateks 2007–2013

Lisatööriistad

 
Available languages : Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Italian Latvian Lithuanian Hungarian Maltese Dutch Polish Portuguese Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period : 2007-2013
Date : 03/07/2006

Suurem majanduskasv ja rohkem töökohti Euroopa Liidu kõigis piirkondades ja linnades – see on ühtekuuluvuspoliitika ja selle vahendite keskne sõnum ajavahemikul 2007–2013. Nimetatud perioodil investeeritakse piirkondlike arenguplaanide toetamiseks ja töökohtade loomise edendamiseks 308 miljardit eurot (2004. aasta hindades), mis on läbi aegade kõige suurem summa, mida EL on ühtekuuluvusvahendite kaudu eraldanud.

Publications