60 years of Europe; 60 projects for you

Lisatööriistad

 

Kummardusena Rooma lepingu 60. sünnipäevale näitame pildigaleriid 60 fotoga, millel kujutud projekte on kaasrahastatud Euroopa Liidu (EL) peamise investeerimispoliitika – Euroopa regionaalpoliitika – raames.

Need projektid on meie majanduse teenistuses, kuid ühtlasi ja eelkõige inimeste teenistuses. Olgu tegu transporditaristu, väikese ja keskmise suurusega ettevõtja toetuse, linnaarenduse, teaduse ja innovatsiooni, uute reoveepuhastusjaamade, koolihoonete renoveerimise või piirkondadevaheliste koostööprojektidega – kõikide nende projektide eesmärk on olnud inimeste elu paremaks muuta ning neile, kas otse või kaude, hüvesid pakkuda. Seda näitavad ka kõik fotogaleriis toodud inimeste ilmed.

Rober Schuman ütles 1958. aastal: „Euroopat ei looda üleöö ega ühe hooga. Euroopa sünnib konkreetsete tegude kaudu, mis kõigepealt loovad reaalse ühtekuuluvuse.” Need konkreetsed teod on näiteks tuhanded projektid, mis on ELi kõikide piirkondade elanike jaoks Euroopa regionaalpoliitika raames kavandatud ja igas riigis kohalikul, piirkondlikul ja riiklikul tasandil ellu viidud.

Rohkem teavet: ELi projektid teie piirkonnas