Euroopa Sotsiaalfond

ESF investeerib inimestesse, keskendudes töö- ja haridusvõimaluste arendamisele kogu Euroopa Liidus. Samuti on selle eesmärgiks parandada kõige suuremas vaesuse ohus olijate olukorda.

ESFi investeeringud hõlmavad kõiki ELi piirkondi. Ajavahemikuks 2014-2020 on liikmesriikide inimkapitali investeeringuteks eraldatud üle 80 miljardi euro, millele lisandub vähemalt 3,2 miljardit eurot noorte tööhõive algatuse jaoks.

Perioodil 2014-2020 keskendub ESF neljale ühtekuuluvuspoliitika temaatilisele eesmärgile:

  • tööhõive edendamine ja tööjõu liikuvuse toetamine;
  • sotsiaalse kaasatuse edendamine ja vaesuse vastu võitlemine;
  • investeerimine haridusse, oskustesse ja elukestvasse õppesse;
  • institutsioonilise suutlikkuse suurendamine ja tõhus avalik haldus.

Lisaks on 20% ESFi investeeringutest mõeldud sotsiaalset kaasatust suurendavatele ja vaesuse vastu võitlevatele tegevustele. See on tuntud kui temaatiline keskendumine.

Lisateabe saamiseks lugege palun määrust Euroopa Sotsiaalfondi kohta ja külastage Euroopa Sotsiaalfondi veebisaiti.

Töötushüvitised: Ekspert, kes aitab naisel taotleda veebis sotsiaaltoetusi
Töötushüvitised: Ekspert, kes aitab naisel taotleda veebis sotsiaaltoetusi