Financial Instruments in Cohesion Policy

Financial instruments represent a resource-efficient way of deploying cohesion policy resources in pursuit of the Europe 2020 Strategy objectives. Targeting projects with potential economic viability, financial instruments provide support for investments by way of loans, guarantees, equity and other risk-bearing mechanisms, possibly combined with technical support, interest rate subsidies or guarantee fee subsidies within the same operation.

Lisatööriistad

 

Uudised

  Euroopa Komisjon võttis täna Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide investeeringute jaoks vastu kaks uut kasutusvalmis rahastamisvahendit, et uutel ettevõtjatel ja linnaarengu projektide arendajatel oleks hõlpsam rahastamisele juurde pääseda.

  Komisjon kutsus liikmesriike üles kahekordistama ajavahemikul 2014–2020 Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide investeeringuid, mida tehakse investeerimiskava eesmärkidega kooskõlas selliste rahastamisvahendite kaudu nagu laenud, omakapital ja tagatised.

  Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide määrusele ja riigiabi eeskirjadele vastavate kasutusvalmis rahastamisvahendite eesmärk on suurendada pigem uuendatavate rahaliste toetuste kui traditsiooniliste toetuste kasutamist liikmesriikides ning ühendada avaliku ja erasektori vahendeid.

  Juba on olemas kolm sellist rahastamisvahendit:riskijaotusega laen, mis põhineb avaliku ja erasektori riskide jagamisel, ja piiratud garantii vahend, mille puhul avaliku sektori vahenditega vähendatakse laenuportfelli riske makseviivituse korral; mõlema vahendi eesmärk on hõlbustada VKEde juurdepääsu rahastamisele; ning elamuehitussektoris energiatõhususe ja taastuvenergia projektide jaoks antav renoveerimislaen.

  Täna käivitas Euroopa Komisjon kaks uut vahendit.

  • Kaasinvesteerimisrahastu, et tagada rahalised vahendid idufirmadele ja VKEdele. See toetus võimaldab ärimudelite arendamiseks ja täiendavate vahendite kaasamiseks kasutada ühisinvesteerimisettevõtet, mida haldab üks peamisi finantsvahendajaid. Avaliku ja erasektori koguinvesteeringud võivad ulatuda kuni 15 miljoni euroni VKE kohta. Näiteks aastatel 2007–2013 tegutses Prantsusmaal Languedoc-Roussilloni piirkonnas sellise kaasinvesteerimisrahastuna SAS JEREMIE, mis kasutas Euroopa Regionaalarengu Fondi (ERF) vahendeid erakapitali kaasamiseks ning investeerimiseks piirkonna kõrgtehnoloogia valdkonnas tegutsevatesse VKEdesse.
  • Linnaarendusfondidega toetatakse säästvaid linnaprojekte näiteks ühistranspordi, energiatõhususe ja linnaalade taaselustamise valdkonnas. Projektid peavad olema majanduslikult elujõulised ja osa tervikliku säästva linnaarengu strateegiast. Avaliku ja erasektori koguinvesteeringud võivad ulatuda kuni 20 miljoni euroni projekti kohta. Toetust antakse laenufondist, mida haldab finantsvahendaja ja mis koosneb Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide vahenditest ja vähemalt 30 % ulatuses erakapitalist. Selline linnaarendusfond tegutses Pomorze vojevoodkonnas Poolas aastatel 2007–2013.

  Lisateave

Rohkem uudiseid

Besides the obvious advantages of recycling funds over the long term, financial instruments help to mobilise additional public or private co-investments in order to address market failures in line with Europe 2020 and cohesion policy priorities. Their delivery structures entail additional expertise and know-how, which helps to increase the efficiency and effectiveness of public resource allocation. Moreover, these instruments provide a variety of incentives to better performance, including greater financial discipline at the level of supported projects.

Financial instruments have been used for delivering investments for Structural Funds since the 1994-1999 programming period. Their relative importance has increased during the programming period 2007-2013 and they now represent around 5 % of total European Regional Development Fund (ERDF) resources. In the light of the current economic situation and the increasing scarcity of public resources, financial instruments are expected to play an even stronger role in cohesion policy in the 2014-2020 programming period.

ESIF and EFSI complementarities

 • European Structural and Investment Funds and European Fund for Strategic Investments complementarities: Ensuring coordination, synergies and complementarity en pdf

Documents

Data

Track the progress in financial instruments under the ESI Funds, their thematic and national allocation and how they are used with our Data Platform.

View the data

Contact

European Commission - DG Regional Policy
Unit B3 - Financial Instruments and relations with International Financial Institutions
Avenue de Beaulieu 5
B-1160 Brussels
Tel: 32 2 29 59332
Fax: +32 2 292 0904
REGIO-B3-FINANCIAL-INSTRUMENTS@ec.europa.eu