Ühtekuuluvusfond

Ühtekuuluvusfond on suunatud liikmesriikidele, mille kogurahvatulu jääb alla 90% EL-i keskmisest. Selle eesmärk on vähendada majanduslikku ja sotsiaalset ebavõrdsust ning soodustada säästvat arengut.

Lisatööriistad

 

Nüüd kehtivad sellele üldsätete määrusega samad kavandamis-, haldus- ja järelevalvereeglid nagu ERF-is ja ESF-is.

Perioodil 2014-2020 saavad Ühtekuuluvusfondi vahendeid kasutada Bulgaaria, Eesti, Horvaatia, Kreeka, Küpros, Leedu, Läti, Malta, Poola, Portugal, Rumeenia, Slovakkia, Sloveenia, Tšehhi ja Ungari.

Ühtekuuluvusfondist jaotatakse kokku 63.4 miljardit eurot järgmiste kategooriate tegevustele:

  • üle-Euroopalised transpordivõrgud, eriti ELi määratletud, Euroopale olulised prioriteetprojektid. Ühtekuuluvusfond toetab Euroopa ühendamise rahastu taristuprojekte;
  • keskkond: siin võib Ühtekuuluvusfond toetada ka energia või transpordiga seotud projekte, kui need on selgelt keskkonna huvides energiatõhususe, taastuvenergia kasutamise, raudteetranspordi arendamise, ühendvedude toetamise, avaliku transporditeenuse tugevdamise jms mõttes.

Kui liikmesriigis ilmneb liiga suur avaliku sektori eelarvepuudujääk ning olukorda pole lahendatud või lahendamiseks sobivaid meetmeid rakendatud, võidakse Ühtekuuluvusfondi rahaline abi peatada nõukogu otsusega (kvalifitseeritud häälteenamusega).