Kasutada olev eelarve 2014-2020

Regionaal- ja ühtekuuluvuspoliitika rahastamine perioodil 2014-2020 ulatub 351,8 miljardi euroni.
Üksikasjalikud andmed ja diagrammid on kättesaadavad ühtekuuluvuspoliitika andmete portaalis.

Rahaeraldised 2014-2020

View the data

Total allocations of Cohesion Policy 2014-2020: Breakdown by spending category (million €, current prices)