Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondid

Viis peamist fondi teevad koostööd, et toetada kooskõlas strateegiaga "Euroopa 2020" majanduse arengut kõigis ELi riikides:

Kõik Euroopa piirkonnad võivad saada ERFi ja ESFi toetust. Ühtekuuluvusfondist saavad toetust ainult vähem arenenud piirkonnad.

Euroopa Liidu Solidaarsusfond

Euroopa Liidu Solidaarsusfond (ELSF) pakub abi suurte loodusõnnetuste korral.

Ühinemiseelse abi rahastamisvahend

ELi kandidaatriikidele ja potentsiaalsetele kandidaatriikidele on abi saadaval ühinemiseelse abi rahastamisvahendi (IPA) kaudu.