Õppevahendid noortele

Lisatööriistad

 

Regionaal- ja linnapoliitika peadirektoraat on viimastel aastatel koostanud noortele (ligikaudu 8–13aastastele) ja õpetajatele terve rea toredaid õppevahendeid. Nendeks on näiteks koomiksiraamat, veebipõhine uurimismäng, lauamäng oma piirkonna arendamisest, ELi reisiraamat jne.

VEEBIDOKUMENTAAL „PARTNERID”

VEEBIDOKUMENTAAL „PARTNERID”Veebidokumentaal „Partnerid” on multimeedia vahendeid igakülgselt rakendav uurimismäng, mis viib mängijad Euroopa Liidu kuude erinevasse piirkonda. Uurimise käigus tutvutakse regionaalpoliitika meetmetega, millega edendatakse Euroopa Liidu piirkondade ja nende kodanike arengut ja nendevahelisi seoseid. Koomiksil „Partnerid” põhinev digitaalne versioon pakub toredat ja teabeküllast elamust.

Kuues loos on vihjeid, mille abil saab lahendada põneva uurimisretke Euroopasse!

PIIRKONDADE MÄNG „UNI!”

UNI „UNI!” on lihtne ja tore rollimäng, mida saab mängida koolis. Selle eesmärk on tutvustada laiemalt Euroopa Liidu kõigi piirkondade ühtekuuluvust edendavaid Euroopa Liidu meetmeid.

Mängus „UNI!” osalevad võistkonnad, mis koosnevad vähemalt kahest üle 10aastasest mängijast. Iga võistkond peab lahendama mitmeid matkimis-, joonistamis- ja äraarvamisülesandeid, mille eesmärk on aidata juhuslikult loositud piirkonnal edasi areneda. Iga edukalt lahendatud ülesande eest saavad mängijad tähekesi.
Kõige rohkem tähekesi kogunud võistkond on mängu võitja.

Lastele esitatavad ülesanded käsitlevad kuut teemat: keskkond, energeetika, leiutised, haridus- ja sotsiaalvaldkond, turism ja kultuur ning transport.

Mängu veebilehel on allalaaditavates PDF-failides põhjalikud mängujuhised ja märkused õpetajatele, mille abil saavad õpetajad soovi korral tegeleda mänguga ühes või mitmes tunnis.

Tutvustav video, mis valmis koostöös Namuri lähedal asuva algkooliga:

See mäng on praegu ainult prantsuse keeles. Saksa- ja ingliskeelsed versioonid saavad valmis 2016. aasta suveks.

Väljaanne on otsas.

Uue trüki tellimiseks saatke e-kiri järgmisele aadressile: regio-publication@ec.europa.eu

EUROOPA MOSAIIKPILT

EUROOPA MOSAIIKPILT Inimesesuurune mosaiikpilt on puidust valmistatud ainulaadne kunstiteos. Sellega mängitakse tavaliselt rühmades ja mitmes järgus. Esiteks peavad mängijad panema kummalise kujuga tükkidest kokku Euroopa kaardi. Mängu järgmine osa nõuab veidi geopoliitilisi teadmisi. Nüüd peab ära tundma riigi lipu, nime ja pealinna selle algkeeles. Seejärel peavad mängijad ära märkima euroala. Viimasena uuritakse Euroopat ümbritsevaid meresid ja tähistatakse need siltidega.

Euroopa Komisjoni igas esinduses ja büroos (http://ec.europa.eu/represent_et.htm) on selle mosaiikpildi üks eksemplar. Seda kasutatakse sageli noorema astme kooliõpilaste külastuste puhul.KOOMIKS „PARTNERID”

comic - PartnersRegionaal- ja linnapoliitika peadirektoraat on tõlkinud koomiksi „Partnerid“ kõikidesse ELi ametlikesse keeltesse. Raamatu eesmärk on esitleda regionaal- ja linnapoliitikat kuue noorele lugejaskonnale mõeldud loo kaudu. Kogumikus käsitletakse muuhulgas teadusuuringute ja innovatsiooni, linnaarenduse, keskkonna, VKEde toetamise, sotsiaalse kaasatuse, IKT, piirkondadevahelise koostöö, transpordi ja piirkondadevahelise solidaarsuse teemat seoses loodusõnnetustega.

Need pildikesed elust ning lood meestest ja naistest põhinevad tegelikel ELi rahastatud projektidel, mis illustreerivad Euroopa Liidu tegevust elatustaseme erinevuste vähendamisel ja piirkondade arengu toetamisel.

Koomiks on saadaval mitmes keeles (EN, BG, CS, DA, DE, ET, EL, ES, FI, FR, HR, HU, IT, LT, LV, NL, PL, PT, RO, SK, SL, SV) ja seda saab tellida veebiteenuse EU Bookshop kaudu.

Koomiksi digitaalne tervikversioon on saadaval järgmisel veebilehel.

Koomiksi „Partnerid” juurde kuuluvad eraldi allalaaditavad teabelehed:

  • ELi piirkondade kaart arengutaseme tähistega;
  • lühike ülevaade koomiksis käsitletud teemadest;
  • ELi rahastatud projekti eluring;
  • lühiülevaade viiest Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondist;
  • kokkuvõtlik skeem Euroopa institutsioonide tegevusest ja nendevahelistest seostest.

ELi „TRAVEL BOOK”

ELi „TRAVEL BOOK”Travel Book on teie reisikaaslane Euroopas ja mänguline tööriist. See on mitmekeelne vahend, mille hulka kuulub ka Euroopa kaart. Travel Bookist saab lisateavet piirkondade tähtsuse kohta Euroopa Liidus.

Kasutage seda oma isikliku päevikuna, mille lõbusa ja informatiivse kleebisekoguga saate oma elamusi ja reisimuljeid talletada.

Avastage Euroopa Liidu mitmekesisuse üks külg: kõik 24 ELi keelt on ühes brošüüris koos ja kõik nimed on algses keeles.

Liituge Travel Booki kogukonnaga veebiaadressil www.thetravelbook.eu

Väljaanne on otsas.

Uue trüki tellimiseks saatke e-kiri järgmisele aadressile: regio-publication@ec.europa.eu

KAARDIMÄNG „IN VARIETA CONCORDIA”

card game in varieta concordiaLihtne ja lõbus mäng, mis pakub rõõmu igas vanuses mängijatele. Mängu juures on eriline see, et ühes karbis on kolm erinevat mängu: tavaline kaardimäng, mäng kogu perele ja mosaiikpilt deviisiga „in varieta concordia” (ühinenud mitmekesisuses).

Väljaannet saab tellida siit: Euroopa Liidu Väljaannete Talitus