(Interreg V-A) FI-EE-LV-SE - Finland-Estonia-Latvia-Sweden (Central Baltic)

Interreg

Lisatööriistad

 

Programme description

Peamised eesmärgid

Koostööprogramm tegeleb mitmete probleemidega, mis on seotud osalevate liikmesriikide rannikupiirkondades Euroopa 2020. aasta strateegia rakendamisega.

Programmi peamine eesmärk on täiustada VKEde konkurentsivõimet ja edendada ettevõtlust peamiste ressursside jätkusuutlikku kasutamise teel (soodustades jätkusuutliku turismi, vähendades Läänemere reostamist, parendades linnakeskkonda) ning täiustada inimeste ja kaupade transpordivooge. Lisaks toetab programm piiriülest kutseharidust ja koolitusplaane ning tugevdab ebasoodsas olukorras kogukondi (väikeste inimeselt-inimesele projektide kaudu).

Programmiga töötatakse välja ühiseid lahendusi ühistele probleemidele. Investeeringud infrastruktuuri on väikesed ja paljudel juhtudel eksperimentaalsed.

Programm annab märgatava panuse ELi Läänemere piirkonna strateegia rakendamisse.

Rahastamise prioriteedid

Programm keskendub järgmisele neljale prioriteedile.

1. Konkurentsivõimeline majandus

2. Peamiste ressursside jätkusuutlik kasutamine

3. Hea ühendusega piirkond

4. Oskustega ja sotsiaalselt kaasatud piirkond

Mõned loodetud tulemused

• 150 uut ettevõtet, mida toetatakse koolitamise, nõustamisteenuste ja võrgunduse kaudu

• 120 000 külalist rohkem toetatud kultuuri- ja looduspärandi lehekülgedel

• Toiduainete, ohtlike ainete ja mürkide Läänemerre sattumise vähendamine

• Täiustatud teenused 15 väikeses sadamas

• 5000 inimest osalevad ühistes haridus- ja kutseharidusplaanides

Regions

 • Estonia
 • Finland
  • LÄNSI-SUOMI
  • Helsinki-Uusimaa
  • Etelä-Suomi
  • ÅLAND (NUTS 1)
  • ÅLAND
 • Latvia
 • Sweden
  • Östra Sverige
  • Stockholm
  • Östra Mellansverige
  • Småland med öarna
  • Norra Mellansverige

Funds

 • Regional Development Fund (ERDF): 132,628,689.00 €

Thematic priorities

Financial information

Total OP budget: 170,544,922.00 €

Total EU contribution: 132,628,689.00 €

View the data

CCI number: 2014TC16RFCB014