INTERACT

Interreg

Lisatööriistad

 

Programme description

Peamised eesmärgid

Programmi eesmärk on tugevdada ühtekuuluvuspoliitika tõhusust, edendades kogemuste, heade tavade ja uuenduslike lähenemisviiside jagamist piirkondlike koostööprogrammide ja partnerite vahel.

Rahastamise prioriteedid

Programmil on kaks prioriteeti.

 • Teenuste osutamine
 • Tehniline tugi

Oodatavad mõjud

See programm on väga spetsiifiline, kuna see saab mõjutada vaid viisi, kuidas saaks tõhusamalt rakendada teisi koostööprogramme ja tegevusi, et:

 • edendada rohkem kui 84% Euroopa territoriaalse koostööprogrammi juhtimis- ja kontrollisuutlikkust;
 • edendada rohkem kui 80% Euroopa territoriaalse koostööprogrammi võimet programmide tulemuste talletada ja edastada;
 • edendada rohkem kui 84% Euroopa territoriaalse koostööprogrammi koostöö juhtimise võimet eesmärgiga rakendada uuenduslikke lähenemisviise (Euroopa territoriaalse koostöö rühmitus (ETKR), uuendatavad fondid, makropiirkondlikud strateegiad).

Regions

 • Austria
 • Belgium
 • Bulgaria
 • Croatia
 • Cyprus
 • Czechia
 • Denmark
 • Estonia
 • Finland
 • France
 • Germany
 • Greece
 • Hungary
 • Ireland
 • Italy
 • Latvia
 • Lithuania
 • Luxembourg
 • Malta
 • Netherlands
 • Poland
 • Portugal
 • Romania
 • Slovakia
 • Slovenia
 • Spain
 • Sweden
 • United Kingdom

Funds

 • Regional Development Fund (ERDF): 39,392,594.00 €

Thematic priorities

Financial information

Total OP budget: 46,344,229.00 €

Total EU contribution: 39,392,594.00 €

View the data

CCI number: 2014TC16RFIR002