(Interreg V-A) EE-LV - Estonia-Latvia

Interreg

Lisatööriistad

 

Programme description

Peamised eesmärgid

Koostööprogramm tegeleb mitme olulise piiriülese probleemi ja eesmärgiga, mis on seotud strateegia „Euroopa 2020” rakendamisega Lõuna-Eesti ja Põhja-Läti piiriäärsetel aladel.

Programmi rõhuasetus on keskkonnameetmetel. Programm toetab piirkonnas säästva turismi arendamiseks vajalikku loodus- ja kultuuripärandit ning elanike keskkonnasäästlikumat eluviisi (energiatõhususe tõstmine, jäätmete ringlussevõtmine ja säästlikum veekasutus).

Koostööprogrammi raames edendatakse ettevõtlust, aidatakse uusi ideid ellu viia ja soodustatakse uute ettevõtete loomist. Samuti aitab programm VKEdel innovaatilises tegevuses osaleda ja toetab töötajate piiriülest liikuvust. Programmi eesmärkide hulgas on ka parema väikesadamate võrgustiku loomine.

Programm panustab ELi Läänemere piirkonna strateegia rakendamisse.

Rahastamise prioriteedid

Programm keskendub neljale peamisele prioriteedile.

 • Aktiivne ja atraktiivne ettevõtluskeskkond
 • Puhas ja hinnatud elukeskkond
 • Parem sadamate võrgustik
 • Sidus tööturg

Temaatilised prioriteedid

 • Keskkonna kaitsmine ja hoidmine
 • Loodus- ja kultuuripärandi alahoidmine, et edendada säästvat turismi
 • Elanike keskkonnasäästliku eluviisi edendamine (energiatõhususe tõstmine, jäätmete ringlussevõtmine, vee säästlik kasutamine)
 • Ettevõtluse edendamine, uute ideede elluviimisele kaasaaitamine
 • Abi VKEdele innovaatilises tegevuses osalemiseks
 • Töötajate piiriülese liikumise toetamine
 • Parema väikesadamate võrgustiku loomine

Regions

 • Estonia
 • Latvia

Funds

 • Regional Development Fund (ERDF): 38,933,803.00 €

Thematic priorities

Financial information

Total OP budget: 46,728,715.00 €

Total EU contribution: 38,933,803.00 €

View the data

CCI number: 2014TC16RFCB050