INTERREG EUROPE

Interreg

Lisatööriistad

 

Programme description

Peamised eesmärgid

Programmi eesmärk on kõigis ELi 28 piirkonnas (lisaks Norra ja Šveits) ühtekuuluvuspoliitikat täiustada, vahetades kogemusi, jagades häid tavasid ja korraldades ühiseid algatusi temaatiliste eesmärkide valdkonnas, näiteks innovatsioon, VKEd, vähese CO2-heitega majandus ja keskkonnakaitse.

Rahastamise prioriteedid

Programm keskendub neljale peamisele prioriteedile.

 • Teadustegevus, tehnoloogiline areng ja innovatsioon
 • Väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete konkurentsivõime
 • Väheste CO2-heitega majandus
 • Keskkonnakaitse ja ressursitõhusus

Oodatav mõju

See programm on väga spetsiifiline, kuna sellega saab mõjutada, kuidas teised rakenduskavad oma rahastust vastavate temaatiliste eesmärkide vahel jagavad, nt

 • majanduskasvu ja töökohtade programmid, mida Interreg Europe innovatsiooni valdkonnas on mõjutanud: 25%
 • majanduskasvu ja töökohtade programmid, mida Interreg Europe VKEde valdkonnas on mõjutanud: 33%
 • Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondid (ESIF) investeerisid vähese CO2-heitega majandusse, mida mõjutas Interreg Europe: 192 miljonit eurot

Regions

 • Austria
 • Belgium
 • Bulgaria
 • Croatia
 • Cyprus
 • Czechia
 • Denmark
 • Estonia
 • Finland
 • France
 • Germany
 • Greece
 • Hungary
 • Ireland
 • Italy
 • Latvia
 • Lithuania
 • Luxembourg
 • Malta
 • Netherlands
 • Poland
 • Portugal
 • Romania
 • Slovakia
 • Slovenia
 • Spain
 • Sweden
 • United Kingdom

Funds

 • Regional Development Fund (ERDF): 359,326,320.00 €

Thematic priorities

Financial information

Total OP budget: 426,309,618.00 €

Total EU contribution: 359,326,320.00 €

View the data

CCI number: 2014TC16RFIR001