Baltic Sea

Interreg

Lisatööriistad

 

Programme description

Peamised eesmärgid

Programmi peaeesmärk on tugevdada integreeritud territoriaalset arengut ja koostööd uuenduslikuma, paremini kättesaadavama ja säästlikuma Läänemere piirkonna nimel. Programm edendab riikidevahelisi koostöö- ja integratsioonivorme projektidega, mis tegelevad sellele piirkonnale ühiste probleemide ja võimalustega. Ühtlasi toetatakse programmiga ELi strateegia rakendamist Läänemere piirkonnas.

Programm on välja töötatud, et lahendada probleeme, mida üksikud riigid ei suuda üksi piisavalt tõhusalt lahendada. Probleemid, mis vajavad mitme Läänemere piirkonda kuuluva riigi partnerite ühist reageerimist, on muu hulgas veekvaliteedi parendamine ning mereohutuse ja -julgeoleku tõhustamine.

Programm panustab avalik-õiguslike asutuste institutsionaalse suutlikkuse suurendamisse kohalikul, piirkondlikul ja riiklikul tasandil, teadus- ja koolitusasutustesse, valdkondlikesse agentuuridesse ja ühingutesse ning valitsusevälistesse organisatsioonidesse ja ettevõtetesse. Suurema institutsionaalse suutlikkusena mõistetakse:

 • täiustatud institutsionaalsed teadmised ja pädevus;
 • paremad juhtimisstruktuurid ja organisatsiooniline korraldus;
 • tõhusam inim- ja tehniliste ressursside kasutus;
 • parem suutlikkus leida uusi finantsvahendeid, ja
 • parem võime töötada riikidevahelises keskkonnas.

Rahastamisprioriteedid

Programm keskendub järgmisele neljale prioriteedile:

 1. innovatsioonivõime,
 2. tõhus loodusvarade haldamine,
 3. säästlik transport,
 4. makro-piirkondlik koostöö.

Mõned oodatavad tulemused

 • avalik-õiguslike asutuste, teadus- ja koolitusasutuste, valdkondlike agentuuride ja ühingute ning valitsuseväliste organisatsioonide ja ettevõtete suurem suutlikkus olla uuenduslikum, hallata tõhusamalt loodusvarasid ning muuta transport säästlikumaks.
 • 230 ettevõtet koostöös teadusasutustega.
 • 10 äsja väljatöötatud turutoodet ja -teenust.
 • 8 miljoni euro ulatuses uurimis- ja arengutöö erarahastust.
 • 45 miljonit eurot riikidevahelisi investeeringuid.

Korraldusasutus

Programmi juhib Investitionsbank Schleswig-Holstein (IB.SH) Kielis, Saksamaal. Korraldusasutuse juhataja / ühissekretariaat (MA/JS) asub Rostockis, Saksamaal.

Regions

 • Denmark
 • Estonia
 • Finland
 • Germany
  • BERLIN
  • BRANDENBURG
  • BREMEN
  • HAMBURG
  • MECKLENBURG-VORPOMMERN
  • Lüneburg
  • SCHLESWIG-HOLSTEIN
 • Latvia
 • Lithuania
 • Poland
 • Sweden

Funds

 • Regional Development Fund (ERDF): 263,830,658.00 €

Thematic priorities

Financial information

Total OP budget: 331,518,268.00 €

Total EU contribution: 271,031,690.00 €

View the data

CCI number: 2014TC16M5TN001