ESPON

Interreg

Lisatööriistad

 

Programme description

Peamised eesmärgid

ESPON 2020 koostööprogrammi eesmärk on suurendada Euroopa Liidu ühtekuuluvuspoliitika tõhusust ning nii Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide valdkondlikku poliitikat ja programme kui ka riiklikku ja regionaalset territoriaalse arengu poliitikat läbi territoriaalsete andmete tootmise, levitamise ja edendamise nii kõigi 28 ELi liikmesriigi kui ka nelja partnerriigi (Islandi, Liechtensteini, Norra ja Šveitsi) territooriumitel.

Rahastamise prioriteedid

ESPON keskendub 11. temaatilisele eesmärgile „Institutsioonilise suutlikkuse suurendamine”. Kuna kõikidel 11 temaatilisel eesmärgil on territoriaalne mõõde või mõju, on nende toetamine EPSON 2020-ne poolt toodetud, arendatud ja levitatud Euroopa territoriaalsete andmetega asjakohane.

Oodatav mõju

 • Territoriaalsete andmete tõhus tootmine teadusuuringute ja analüüside kaudu.
 • Täiustatud teadmussiire ja analüütilise kasutajatoe kasutamine.
 • Paranenud territoriaalne vaatlus ja vahendid territoriaalseks analüüsiks.
 • Laiem teavitamine ja territoriaalsete andmete kasutuselevõtt.

Regions

 • Austria
 • Belgium
 • Bulgaria
 • Croatia
 • Cyprus
 • Czechia
 • Denmark
 • Estonia
 • Finland
 • France
 • Germany
 • Greece
 • Hungary
 • Ireland
 • Italy
 • Latvia
 • Lithuania
 • Luxembourg
 • Malta
 • Netherlands
 • Poland
 • Portugal
 • Romania
 • Slovakia
 • Slovenia
 • Spain
 • Sweden
 • United Kingdom

Funds

 • Regional Development Fund (ERDF): 41,377,019.00 €

Thematic priorities

Financial information

Total OP budget: 48,678,851.00 €

Total EU contribution: 41,377,019.00 €

View the data

CCI number: 2014TC16RFIR004