Küpros

Sellel leheküljel esitatakse teavet ELi ühtekuuluvuspoliitika rahastamise kohta Küprosel. Komisjon haldab ka ELi Küprose türgi kogukonna abiprogrammi .

Lisatööriistad

 

Untitled Document

European Structural & Investment Funds in Cyprus