Euroopa Liidu ühtekuuluvuspoliitika toetusesaajad

ELil lasub vastutus olla avaliku raha kulutamisel läbipaistev.Kaardilt leiate otselingid Euroopa Regionaalarengu Fondi ja Ühtekuuluvusfondi toetusesaajate juurde.Lingitud veebilehti haldavad liikmesriigid, kes peavad fondide rakendamise eeskirjade 2014‒2020 (EL nr 1303/2013) kohaselt avaldama toetusesaaja nime, tegevusvaldkonna ja riiklikest vahenditest saadud rahastuse summa.

Lisatööriistad

 

Abisaajad 2014-2020

Abisaajad

x