Regionaalpoliitika teie riigis

Austria Belgia Bulgaaria Küpros Tšehhi Taani Eesti Soome Prantsusmaa Saksamaa Kreeka Ungari Iirimaa Itaalia Läti Leedu Luksemburg Malta Madalmaad Poola Portugal Rumeenia Slovakkia Sloveenia Hispaania Rootsi Ühendkuningriik Horvaatia Portugal Hispaania Prantsusmaa

Regionaalpoliitika

ELi regionaalpoliitika on investeerimispoliitika. See toetab töökohtade loomist, konkurentsivõimet, majanduskasvu, paremat elukvaliteeti ja jätkusuutlikku arengut. Asjaomaste investeeringutega toetatakse Euroopa 2020. aasta strateegia eesmärkide saavutamist.

Eesti avalik-õiguslik ringhäälinguorganisatsioon ERR edastas möödunud sügisel telesarja, mis käsitles struktuurifondide mõju kohalikele kogukondadele ja......
ELi URBACT-programmi uus aruanne näitab, kuidas linnavõimud saavad teha lihtsaid ja praktilisi samme soolise võrdõiguslikkuse suunas andmete kogumise, poliitika ja......
Corina Creţu ametiaeg regionaal- ja linnapoliitika volinikuna läheneb lõpule. Seoses sellega tõstab ta esile ühtekuuluvuspoliitika mõningaid olulisi edusamme ELi......
ERFi toetusega projekti raames rahastatakse Ida-Viru keskhaigla uue korpuse ehitamist ning haigla olemasolevate hoonete renoveerimist. Koos Eesti valitsuse ja Ida-Viru haiglaga annab ERF......

Twitter

ESIF 2014-2020 EU payments (daily update) - Full Dataset