Regionaalpoliitika teie riigis

Austria Belgia Bulgaaria Küpros Tšehhi Taani Eesti Soome Prantsusmaa Saksamaa Kreeka Ungari Iirimaa Itaalia Läti Leedu Luksemburg Malta Madalmaad Poola Portugal Rumeenia Slovakkia Sloveenia Hispaania Rootsi Ühendkuningriik Horvaatia Portugal Hispaania Prantsusmaa

Regionaalpoliitika

ELi regionaalpoliitika on investeerimispoliitika. See toetab töökohtade loomist, konkurentsivõimet, majanduskasvu, paremat elukvaliteeti ja jätkusuutlikku arengut. Asjaomaste investeeringutega toetatakse Euroopa 2020. aasta strateegia eesmärkide saavutamist.

Nüüd saab alla laadida ajakirja Panorama kevadnumbri, milles on jutuks mitmesugused teemad linnaasjadest kultuuri ja tööstuse ümberkujundamiseni. Avaldame eksklusiivse......
Igal aastal autasustab Euroopa Komisjon neid ELi rahastatud projekte, mis esindavad silmapaistvaid saavutusi ja uusi lähenemisviise piirkondlikule arengule. Selleks, et innustada teisi piirkondi......
Ühtekuuluvuspoliitikas pööratakse erilist tähelepanu piirkondadele, kus valitsevad rasked ja püsivad ebasoodsad looduslikud või demograafilised tingimused, nagu......
Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest EASi kaasrahastatav projekt toetab kogu Eestis arvukamate kultuuri- ja spordiürituste korraldamist. Eesti on näidanud ennast rahvusvaheliste......

Twitter

ESIF 2014-2020 EU payments (daily update) - Full Dataset