Η επέκταση του τραμ θα φρενάρει την κυκλοφοριακή συμφόρηση

Η προέκταση της γραμμής του τραμ στον Πειραιά θα δώσει ώθηση στις αστικές μεταφορές και θα μειώσει τις εκπομπές CO2.

 Πρόσθετα εργαλεία

 

Έχουν αρχίσει οι εργασίες για την προέκταση της διαδρομής του τραμ προς τα δυτικά από το Νέο Φάληρο στο κέντρο του Πειραιά, της τρίτης σε μέγεθος πόλης της χώρας. Όταν ολοκληρωθεί, η νέα επέκταση της γραμμής θα πηγαίνει τόσο στο λιμάνι όσο και στο κέντρο του Πειραιά, που είναι ο μεγαλύτερος λιμένας της χώρας για επιβάτες και εμπορεύματα.

Η προέκταση έχει μήκος 5,35 χλμ και περιλαμβάνει την εγκατάσταση 13 στάσεων του τραμ, εκ των οποίων οι 12 είναι νέες. Εκτιμάται ότι περίπου 11 000 επιπλέον επιβάτες ημερησίως θα ωφεληθούν όταν ολοκληρωθεί το έργο τον Σεπτέμβριο 2015. Αυτό θα αυξηθεί σε 40 750 επιβάτες ημερησίως όταν λειτουργήσουν τα νέα τραμ.

Το έργο περιλαμβάνει επίσης εργασίες αποχέτευσης και αποστράγγισης, ανακατασκευή πεζοδρομίων, σημεία διέλευσης πεζών και αναδιαμόρφωση των οδικών διασταυρώσεων.

Σύνδεση της πόλης με το λιμένα

Αυτό το έργο θα συμβάλει στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής με τη μείωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης, με αποτέλεσμα την ετήσια εξοικονόμηση 2 εκατομμυρίων επιβατοωρών. Το έργο αναμένεται επίσης να μειώσει τον αριθμό των οδικών ατυχημάτων και των πρωτογενών και δευτερογενών ρύπων στην ατμόσφαιρα.

Η κυκλοφορία εντός της πόλης θα βελτιωθεί μέσω της σύνδεσης του κέντρου με την αγορά του Πειραιά, το λιμάνι και τις οικιστικές περιοχές, με αποτέλεσμα την αύξηση της χρήσης των δημόσιων μέσων μεταφοράς, έναντι του ιδιωτικού αυτοκινήτου.

Θα υπάρξει επιπλέον προστιθέμενη αξία μέσω μιάς μείωσης εκπομπών CO2 της τάξεως των 4,16 τόνων ημερησίως περίπου. Οι κάτοικοι της πόλης, οι εργαζόμενοι και οι επισκέπτες θα είναι ανάμεσα σε εκείνους που θα ωφεληθούν άμεσα από την επέκταση.

Αναμένεται ότι αυτό το έργο θα δημιουργήσει 169 μόνιμες θέσεις εργασίας όταν ολοκληρωθούν οι εργασίες.

Συνολική επένδυση και ευρωπαϊκή χρηματοδότηση

Η συνολική επένδυση για τη «Δυτική επέκταση του τραμ προς Πειραιά - Φάση Α: Κατασκευαστικές εργασίες» είναι 68 900 000 EUR με τη συμβολή του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης της ΕΕ να ανέρχεται στα 34 053 587 EUR μέσω του επιχειρησιακού προγράμματος «Αττική» για διαρθρωτική βοήθεια από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης στο πλαίσιο του άξονα προτεραιότητας 1 «Ενίσχυση υποδομών προσπελασιμότητας – ενέργειας».

Ημερομηνία σύνταξης

03/06/2015