Η τουριστική βιομηχανία και το εμπόριο στη βορειοδυτική Ελλάδα ενισχύονται από τη βελτίωση των μεταφορών

Ένα οδικό τμήμα 48,5 χλμ συγχρηματοδοτούμενο από το ΕΤΠΑ θα βελτιώσει σημαντικά την προσπελασιμότητα των οχημάτων στην απομακρυσμένη επαρχία της Ηπείρου στη βορειοδυτική ηπειρωτική χώρα της Ελλάδας, διευκολύνοντας την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής, μειώνοντας τις ώρες ταξιδιού για τις μεταφορές φορτίων και αυξάνοντας την οδική ασφάλεια.

 Πρόσθετα εργαλεία

 

Για πολλούς αιώνες η κακοτράχαλη και ορεινή επαρχία της Ηπείρου, στα Ελληνο-Αλβανικά σύνορα, υπήρξε μια από τις πιο απομακρυσμένες περιοχές της Ελληνικής ηπειρωτικής χώρας, αλλά η επαρχία θα καταστεί πολύ πιο προσβάσιμη με την ολοκλήρωση του νέου δρόμου.

Αναμένεται ότι οι νομαρχίες της Αιτωλοακαρνανίας, Πρέβεζας και Λευκάδας θα είναι μεταξύ των κύριων ωφελουμένων του νέου δρόμου, ο οποίος θα συνδέσει το δήμο Άκτιου-Βόνιτσας, στην κορυφή της λίμνης Αμβρακία (γνωστής και ως Αμβρακικός Κόλπος), με τον κύριο οδικό άξονα βορρά-νότου στη δυτική Ελλάδα. Η στρατηγική σημασία του νέου οδικού τμήματος προβάλλεται από το γεγονός ότι θα αποτελεί μέρος του επονομαζόμενου Διευρωπαϊκού οδικού δικτύου που συνδέει την περιοχή με τον λιμένα των Πατρών και την Πελοπόννησο προς το νότο.

Πιστεύεται ότι το έργο θα δώσει ώθηση στο εμπόριο της περιοχής με τη μείωση των χρόνων ταξιδίου, και επομένως του κόστους των μεταφορών. Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή επτά ανισόπεδων κόμβων, δυο ισόπεδων κόμβων και περίπου 40 τεχνικών έργων. Η αυξημένη οδική ασφάλεια ενός δρόμου υψηλών προδιαγραφών αναμένεται ότι θα μειώσει τα οδικά ατυχήματα στην περιοχή.

Άμεσες ευκαιρίες εργασίας

Υπολογίζεται ότι το έργο θα δημιουργήσει άμεσα 1079 θέσεις εργασίας κατά την κατασκευή του δρόμου, η οποία προγραμματίζεται να έχει ολοκληρωθεί στο τέλος του 2013.

Το σχήμα αποτελεί ένα από τα επονομαζόμενα έργα προτεραιότητας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχεδιασμένο να επιταχύνει την ανάκαμψη της ανάπτυξης στην Ελλάδα μέσω της επένδυσης των διαρθρωτικών ταμείων. Με τη συμφωνία της Επιτροπής το Νοέμβριο 2011 να υποστηρίξει τις επενδύσεις, ένας από τους κύριους στόχους της ήταν η βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης για τον Ελληνικό λαό μέσω της δημιουργίας άμεσων ευκαιριών για εργασία. Κατά την επταετή περίοδο 2007-2013 έχει κατανεμηθεί για την Ελλάδα το συνολικό ποσό των 20,4 δις EUR σε επενδύσεις πολιτικής συνοχής της ευρωπαϊκής ένωσης.

Το έργο είναι ένα από τα επονομαζόμενα «μεγάλα έργα» της Επιτροπής, των οποίων η συνολική δημόσια χρηματοδότηση υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια EUR και επομένως υπόκεινται σε ειδική απόφαση της Επιτροπής, αντί να εγκρίνονται – όπως συμβαίνει με άλλα έργα – σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο. Για την περίοδο 2007-2013, η Επιτροπή συγχρηματοδοτεί 12 μεγάλα έργα στην Ελλάδα, ένα εκ των οποίων είναι ο δυτικός οδικός άξονας Ακτίου με τον άξονα βορρά-νότου.


Συνολική και ευρωπαϊκή χρηματοδότηση

Το έργο «Κατασκευή οδικής σύνδεσης της περιοχής Ακτίου με το δυτικό άξονα βορρά-νότου» διαθέτει συνολικό επιλέξιμο προϋπολογισμό ίσο με 212 832 896 EUR, με τη συμβολή του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης της ΕΕ να ανέρχεται στα 180 907 962 EUR για την προγραμματική περίοδο από το 2007 έως το 2013. Η Ελλάδα θα διαθέσει μια εθνική συμβολή 51 523 439 EUR προς το κόστος του έργου.


Ημερομηνία σύνταξης

23/01/2013