Σημαντική επένδυση σε αυτοκινητόδρομους αναγγέλλει μεγαλύτερη προσπελασιμότητα και ταχύτερα ταξίδια

Το οδικό δίκτυο στη δυτική Ελλάδα πρόκειται να βελτιωθεί σημαντικά χάρη στην κατασκευή αυτοκινητόδρομου 120 χλμ μεταξύ Κορίνθου και Πάτρας. Το έργο προβλέπει επίσης την αναβάθμιση 81,5 χλμ επιπλέον τοπικών δρόμων στο ίδιο επίπεδο ποιότητας.

 Πρόσθετα εργαλεία

 

Η βελτίωση των οδικών συνθηκών θα συμβάλει στη μείωση του μέσου όρου των χρόνων ταξιδίου στην περιοχή από 72 λεπτά σε 60 λεπτά της ώρας, και ταυτόχρονα θα μειωθούν τα κόστη μεταφοράς επιβατών και φορτίων. Η οδική ασφάλεια θα βελτιωθεί και τα τροχαία ατυχήματα θα μειωθούν. Επιπλέον, ο νέος, αυτοκινητόδρομος ταχείας κυκλοφορίας θα συμβάλει στην αναζωογόνηση των περιοχών που διασχίζει, ενώ θα δώσει ώθηση στην ευρύτερη Ελληνική οικονομία.

Δρόμος, γέφυρες και σήραγγες

Το έργο κατασκευής του αυτοκινητόδρομου, περιλαμβάνει 41 γέφυρες, 12 σήραγγες με συνολικό μήκος 16 χλμ, 14 ανισόπεδους κόμβους και διάφορες διαβάσεις.

Οι εργασίες για την αναβάθμιση των υφιστάμενων οδικών τμημάτων σε πρότυπα υψηλής ποιότητας λαμβάνουν χώρα σε δυο περιοχές: ένα τμήμα 63,2 χλμ μεταξύ Ελευσίνας και Κορίνθου και ένα τμήμα 18,3 χλμ της παράκαμψης Πατρών. Αυτό το μέρος του έργου περιλαμβάνει την κατασκευή μερικών σταθμών εξυπηρέτησης, κέντρων λειτουργίας και σταθμών διοδίων.

Αναμένεται ότι το πλήρες έργο θα δημιουργήσει 96 νέες θέσεις εργασίας κατά τη φάση της υλοποίησης και 372 με την ολοκλήρωσή του.


Συνολική επένδυση και ευρωπαϊκή χρηματοδότηση

Η συνολική επένδυση για το έργο «Ολοκλήρωση του οδικού άξονα Ελευσίνα - Κόρινθος - Πάτρα» ανέρχεται σε 2 025 252 116 EUR. Η συμβολή του ευρωπαϊκού ταμείου περιφερειακής ανάπτυξης της ΕΕ είναι 977 155 063 EUR από το επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας» για την προγραμματική περίοδο 2007 έως 2013 στο πλαίσιο της προτεραιότητας «Οδικές μεταφορές - Διευρωπαϊκό οδικό δίκτυο».


Ημερομηνία σύνταξης

29/12/2014