Δημιουργία ευκαιριών για τους Έλληνες πολίτες και τις ελληνικές επιχειρήσεις

Αυτό το μεγάλο έργο περιλαμβάνει έργα οδικής ανάπτυξης, μεταξύ των οποίων η κατασκευή ενός τμήματος αυτοκινητοδρόμου 37,5 χλμ., παρακάμψεις 7,7 χλμ., δέκα ανισόπεδοι κόμβοι και δευτερεύουσες οδοί.

 Πρόσθετα εργαλεία

 

Στις θετικές επιπτώσεις για τους τοπικούς πληθυσμούς και επιχειρήσεις συγκαταλέγονται οι ταχύτερες οδικές μεταφορές, οι βελτιωμένες συνδέσεις με γειτονικές χώρες και οι ευνοϊκότερες συνθήκες για τη βιομηχανική και εμπορική ανάπτυξη των παραμεθόριων περιοχών και των αγροτικών περιοχών που γειτνιάζουν με τον ποταμό Έβρο.

Ακόμη ένας κρίκος στη μεταφορική αλυσίδα

Το έργο θα μετατρέψει την υφιστάμενη οδό σε έναν αυτοκινητόδρομο 37,5 χλμ., με παρακάμψεις στον Προβατώνα και την Κορνοφωλιά (συνολικού μήκους 7,7 χλμ.), δέκα ανισόπεδους κόμβους (με κατάργηση των υφιστάμενων) και δευτερεύουσες οδούς, καθώς και αναβαθμισμένο τοπικό οδικό δίκτυο.

Το μήκους 37,5 χλμ. τμήμα του αυτοκινητοδρόμου που συνδέει Αρδάνιο και Μάνδρα αποτελεί τμήμα του μήκους 124 χλμ. κάθετου άξονα Αρδανίου-Ορμενίου της Εγνατίας Οδού. Ο κάθετος άξονας εντάσσεται στον πανευρωπαϊκό διάδρομο IX, που συνδέει την Εγνατία Οδό και το Αρδάνιο με το Ορμένιο στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα. Στα 124 χλμ. του συγκεκριμένου τμήματος εξελίσσονται τα τελευταία χρόνια εκτεταμένες εργασίες, με το εν λόγω έργο να συνιστά συμβολή ζωτικής σημασίας στο ευρύτερο οδικό δίκτυο.

Μοχλός ανταγωνιστικότητας και ανάπτυξης στην περιοχή

Τα μεγαλύτερα οφέλη από το έργο θα αντλήσουν οι κάτοικοι της περιοχής του Έβρου, καθώς και εκείνοι της ευρύτερης περιοχής, ειδικά όσοι εμπλέκονται σε δραστηριότητες παραγωγής. Οι μεταφορές θα καταστούν πιο ασφαλείς και προσιτές, κάτι που αποτελεί αποφασιστικό παράγοντα για την προσβασιμότητα της περιοχής.

Η ανάπτυξη και ο εκσυγχρονισμός των μεταφορικών υποδομών αναμένεται να διαμορφώσουν ευνοϊκές συνθήκες για την ανταγωνιστικότητα των τοπικών προϊόντων. Από το έργο θα ευνοηθούν ιδιαίτερα όσοι ασχολούνται με το εμπόριο, τον τουρισμό και τον πολιτισμό. Ο διασυνοριακός χαρακτήρας του έργου σημαίνει ότι ανοίγονται προοπτικές για την ανάπτυξη συνδέσεων με χώρες των ανατολικών Βαλκανίων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως με τη βελτιωμένη πρόσβαση της τοπικής παραγωγής στις αγορές της Βουλγαρίας και της Τουρκίας. Όσον αφορά την τοπική απασχόληση, το έργο θα δημιουργήσει άμεσα συνολικά 3 716 θέσεις εργασίας, μέσης διάρκειας 12 μηνών.

Ημερομηνία σύνταξης

27/09/2011