Ανοίγει η βόρεια Ελλάδα για την υπόλοιπη Ευρώπη

Το βόρειο τμήμα της Ελλάδας χαρακτηρίζεται από τις εκτεταμένες οροσειρές που καθιστούν την προσπελασιμότητα δύσκολη. Το παρόν έργο ανοίγει μια μεγάλη περιοχή της Ελλάδας για την υπόλοιπη Ευρώπη.

 Πρόσθετα εργαλεία

 

Το έργο θα γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ δύο υφισταμένων οδικών έργων, που στην ουσία θα συνδέσει τις ευρύτερες περιφέρειες της Ημαθίας και της Πέλλας με την Εγνατία Οδό, η οποία αποτελεί το Ελληνικό τμήμα της ευρωπαϊκής οδού Ε90.

Το κομμάτι ενός μεγαλύτερου πάζλ

Το οδικό τμήμα Πατρίδα – Νάουσα των 7,7 χλμ που θα ολοκληρωθεί με αυτό το έργο είναι μέρος ενός μεγαλύτερου οδικού έργου 37 χλμ που θα συνδέσει τις πόλεις Βέροια - Νάουσα – Σκύδρα – Έδεσσα με την Εγνατία Οδό, η οποία αποτελεί και η ίδια μέρος του ευρωπαϊκού οδικού δικτύου και εκτείνεται από την Τουρκία μέχρι το λιμάνι της Ηγουμενίτσας.

Αυτή η οδός θα ωφελήσει τον τοπικό πληθυσμό των περιοχών που βρίσκονται μεταξύ Βέροιας, Νάουσας και Πατρίδας. Θα ωφεληθούν και άλλα τοπικά χωριά όπως η Κοπανού, η Ριζού και τα Σεβαστιανά, μέσα από τα οποία περνάει ο παλιός επαρχιακός δρόμος. Το έργο καλύπτει επίσης την κατασκευή παράπλευρων οδών και βοηθητικών οδικών τμημάτων.

Φυτεύοντας το σπόρο της ανάπτυξης

Το οδικό τμήμα εξυπηρετεί επίσης ένα πολύ μεγαλύτερο σκοπό, βάζοντας τα θεμέλια για μακροπρόθεσμη ανάπτυξη καθώς οι τοπικές επιχειρήσεις και οι αγρότες θα μπορούν να μεταφέρουν τα προϊόντα τους στις τοπικές βιομηχανικές περιοχές και από εκεί, στην Εγνατία Οδό για την υπόλοιπη Ελλάδα και το εξωτερικό. Τα τοπικά τουριστικά κέντρα όπως τα χιονοδρομικά κέντρα θα ωφεληθούν επίσης καθώς οι τουρίστες θα έχουν ευκολότερη πρόσβαση στις εγκαταστάσεις τους. Αναμένεται να δημιουργηθούν 112 νέες θέσεις εργασίας κατά την υλοποίηση του έργου.


Συνολική επένδυση και ευρωπαϊκή χρηματοδότηση

Η συνολική επένδυση για το έργο «Οδικός άξονας Βέροια-Νάουσα-Σκύδρα: Αποπεράτωση του τμήματος Πατρίδα-Νάουσα (γέφυρα)» είναι 93 106 088 EUR, με τη συμβολή του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης της ΕΕ να ανέρχεται στα 16 362 500 EUR για την προγραμματική περίοδο από το 2007 έως το 2013. Το έργο χρηματοδοτείται μέσω της προτεραιότητας «Υποδομές και υπηρεσίες προσπελασιμότητας στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας» του επιχειρησιακού προγράμματος «Μακεδονία – Θράκη 2007-2013».


Ημερομηνία σύνταξης

22/05/2013