Νέα σιδηροδρομική σύνδεση για τη Βόρειο Ελλάδα

Η ολοκλήρωση μιας σιδηροδρομικής γραμμής μεταξύ των Ελληνικών πόλεων Πολύκαστρο και Ειδομένη θα δώσει σε περίπου 20 000 άτομα πρόσβαση σε ταχύτερες ταξιδιωτικές υπηρεσίες.

 Πρόσθετα εργαλεία

 

Με την αποπεράτωση αυτού του νέου τμήματος της ευρύτερης σιδηροδρομικής γραμμής Θεσσαλονίκη – Ειδομένη θα ολοκληρωθεί ένα έργο εννέα ετών που στοχεύει στη βελτίωση της πρόσβασης της περιοχής σε ταχύτερες δημόσιες μεταφορές. Το έργο θα βοηθήσει να εξασφαλιστεί η ευθυγράμμιση των τοπικών σιδηροδρομικών διαδρομών με τα ευρωπαϊκά πρότυπα.

Συντομότεροι χρόνοι ταξιδιού και μακροπρόθεσμα οφέλη

Η γραμμή Πολύκαστρο-Ειδομένη θα διασχίζει 20,627 χιλιόμετρα προς το βορρά της ιστορικής Ελληνικής πόλης της Θεσσαλονίκης. Θα κατασκευαστεί παρακάμπτοντας υφιστάμενα οδικά δίκτυα αποφεύγοντας τη δημιουργία επιπρόσθετης ταξιδιωτικής συμφόρησης. Τα τρένα αναμένεται να αναπτύσσουν ταχύτητες έως 160 χιλιόμετρα την ώρα, προς όφελος των περίπου 19 502 ατόμων που ζουν και εργάζονται στους γειτονικούς δήμους της Αξιούπολης και του ίδιου του Πολυκάστρου.

Αυτός ο σιδηρόδρομος αναμένεται να δημιουργήσει 108 μακροπρόθεσμες νέες θέσεις εργασίας στην περιφέρεια. Αυτές έρχονται να προστεθούν στις 1010 προσωρινές θέσεις εργασίας που δημιουργήθηκαν κατά την κατασκευή της σιδηροδρομικής γραμμής.

Το δεύτερο στάδιο ενός σύγχρονου έργου μεταφορών

Οι εργασίες στο σιδηροδρομικό σύνδεσμο άρχισαν το 2006 και πραγματοποιούνται σε δύο στάδια. Είναι προγραμματισμένο να περατωθούν το 2015. Το έργο αποτελεί μέρος του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών γνωστού ως το πρόγραμμα ΔΕΔ-Μ.

Το πρώτο στάδιο εργασιών περιλάμβανε την κατασκευή σιδηροδρομικής γραμμής για σχεδόν το ήμισυ της διαδρομής. Το δεύτερο και τελευταίο στάδιο βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη. Αυτό περιλαμβάνει την ολοκλήρωση των εργασιών στην υπόλοιπη σιδηροδρομική γραμμή, μαζί με τη δημιουργία της απαραίτητης υποστηρικτικής υποδομής. Αυτή η πρόσθετη εργασία θα συμπεριλάβει την αναβάθμιση του σταθμού στην Ειδομένη, ως και την κατασκευή ενός νέου σιδηροδρομικού σταθμού στο Πολύκαστρο και μια νέα στάση κατά μήκος της γραμμής. Επίσης θα περιλαμβάνει την ανάπτυξη του συστήματος κυκλοφοριακού ελέγχου και άλλων αναγκαίων συστημάτων επικοινωνίας καθ' όλη τη διαδρομή καθώς και την υποστήριξη μελετών και αναλύσεων.

Συνολική και ευρωπαϊκή χρηματοδότηση

Το έργο «Thessaloniki – Eidomeni Railway variant at the section Polycastro-Eidomeni (second phase)» (Παραλλαγή σιδηροδρομικής γραμμής στο τμήμα Πολύκαστρο – Ειδομένη (δεύτερη φάση) διαθέτει συνολικό προϋπολογισμό 73 600 000 EUR, με τη συμβολή του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης της ΕΕ να ανέρχεται στα 53 818 528 EUR για την προγραμματική περίοδο 2007 έως 2013.

Ημερομηνία σύνταξης

23/10/2012