Το νέο σύστημα σηματοδότησης των ελληνικών σιδηροδρομικών γραμμών συμβάλλει στη βελτίωση της ασφάλειας

Το έργο για την αποπεράτωση του συστήματος σηματοδότησης και τηλεπικοινωνιών του σιδηροδρομικού άξονα Πάτρα-Αθήνα-Θεσσαλονίκη-Προμαχώνας (ΠΑΘΕΠ) στην Ελλάδα αποτελεί μέρος ενός μεγαλύτερου έργου ανάπτυξης υποδομών, το οποίο ξεκίνησε το 2000 με στόχο τη βελτίωση της κινητικότητας στην περιοχή. Αυτό το τμήμα του έργου βελτίωσε το σύστημα σηματοδότησης, το οποίο ολοκληρώθηκε μέχρι το τέλος του 2015 και περιελάμβανε μια σειρά εργασιών εκσυγχρονισμού υποδομών με στόχο τη βελτίωση της ασφάλειας και τη μείωση του χρόνου ταξιδιού.

 Πρόσθετα εργαλεία

 

Με την ανάπτυξη των σιδηροδρομικών συνδέσεων κατά μήκος της γραμμής ΠΑΘΕΠ, το έργο στοχεύει στη βελτίωση της κινητικότητας των τοπικών επιβατών και εμπορευμάτων. Αλλά συμβάλλει επίσης σε ένα πιο αποτελεσματικό δίκτυο εντός της ΕΕ, δεδομένου ότι αποτελεί μέρος του ευρωπαϊκού προγράμματος πολιτικής των ΔΕΔ-Μ. Αυτή η πολιτική μεταφορικών υποδομών έχει ως στόχο να συνδέσει την ήπειρο μεταξύ Ανατολής και Δύσης, Βορρά και Νότου, καλύπτοντας τα κενά μεταξύ των μεταφορικών δικτύων των κρατών μελών και συμβαδίζοντας ταυτόχρονα με τις τελευταίες τεχνολογικές τάσεις.

Στο πλαίσιο του έργου, εκτός από τη σηματοδότηση από TX-1 έως TX-5 στην περιοχή του σταθμού της Θεσσαλονίκης (7 χλμ.), πραγματοποιήθηκε, επίσης, η εγκατάσταση του κοινού Ευρωπαϊκού Συστήματος Ελέγχου των Τρένων (ETCS) επιπέδου 1 κατά μήκος 139 χλμ. των σιδηροδρομικών γραμμών καθώς και του ETCS επιπέδου 1 σε 91 επιβατικά βαγόνια. Το GSM-R εγκαταστάθηκε συνολικά σε 707 χλμ. της γραμμής ΠΑΘΕΠ. 

Το ETCS, το κοινό ευρωπαϊκό πρότυπο για τη σηματοδότηση των τρένων και του ελέγχου της ταχύτητας, αναμένεται να βελτιώσει τη διαλειτουργικότητα, την ασφάλεια, την αξιοπιστία και τη χωρητικότητα των ευρωπαϊκών σιδηροδρόμων. Η ανάπτυξη του συστήματος ETCS σε όλα τα βασικά εμπορεύματα και τους διαδρόμους υψηλής ταχύτητας αποσκοπεί στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών σιδηροδρόμων.

Κατάργηση δαπανηρών και χρονοβόρων διαδικασιών

Με το σύστημα ETCS, οι πληροφορίες μεταδίδονται από το σύστημα εδάφους προς το τρένο, όπου ένας υπολογιστής ταξιδιού τις χρησιμοποιεί για να υπολογίσει τη μέγιστη επιτρεπόμενη ταχύτητα, ενώ στη συνέχεια επιβραδύνει αυτόματα το τρένο, εφόσον κρίνεται απαραίτητο.

Πολλά εθνικά συστήματα δεν είναι συμβατά μεταξύ τους και δημιουργούν σημαντικό τεχνικό εμπόδιο στα διεθνή δρομολόγια. Συνεπώς, πρέπει είτε να πραγματοποιείται αλλαγή των κινητήρων στα σύνορα είτε να εξοπλίζονται με διαφορετικά συστήματα, γεγονός που συνιστά δαπανηρή και χρονοβόρα διαδικασία. Η προσθήκη ενός επιπλέον εθνικού συστήματος σε μια υπάρχουσα μηχανή και η εκ νέου απόκτηση όλων των εγκρίσεων ασφαλείας είναι, για παράδειγμα, μια 2ετή διαδικασία, η οποία μπορεί να κοστίσει πάνω από 2 εκατομμύρια EUR. 

Οφέλη για τους πολίτες και το περιβάλλον

Εκτός από τη βελτίωση των σιδηροδρομικών υποδομών στην Ελλάδα και στην ΕΕ, ο εκσυγχρονισμός της γραμμής ΠΑΘΕΠ εξασφαλίζει ομαλότερη και ταχύτερη μετακίνηση, επιτρέποντας στο τρένο να φτάσει τα 160 χλμ/ώρα. Η διάρκεια του ταξιδιού από την Αθήνα προς τη Θεσσαλονίκη μειώνεται από πέντε και μισή σε τρεις και μισή ώρες.

Συγχρόνως, η μεταφορά με τρένο αποτελεί την πιο φιλική προς το περιβάλλον επιλογή για τους ταξιδιώτες. Ο τομέας των μεταφορών κατέχει το δεύτερο μεγαλύτερο ποσοστό εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στην ΕΕ, εκ των οποίων περίπου το 74% προκαλείται από τις οδικές μεταφορές, σε σύγκριση με το 0,6% που οφείλεται στις σιδηροδρομικές μεταφορές. 

Η ανάπτυξη των σιδηροδρομικών υποδομών ωφελεί επίσης την οικονομία της ΕΕ, βοηθώντας την Ευρώπη να αναπτυχθεί και να ευημερήσει. Αυτό το έργο δημιούργησε 1010 θέσεις εργασίας κατά τη διάρκεια της εφαρμογής του, μεταξύ του 2006 και του τέλους του 2015.

Συνολική επένδυση και χρηματοδότηση από την ΕΕ

Η συνολική επένδυση για το έργο «Αποπεράτωση των συστημάτων σηματοδότησης - τηλεχειρισμού (ETCS επιπέδου 1) σε 3 τμήματα του σιδηροδρομικού άξονα ΠΑΘΕΠ και αποπεράτωση των τηλεπικοινωνιακών συστημάτων (GSM-R) στον ίδιο άξονα (με εξαίρεση τα τμήματα Κιάτο - Πάτρα, Τιθορέα - Δομοκός και Θεσσαλονίκη - Ειδομένη)» ανέρχεται σε 47 815 490 EUR, με το Ταμείο Συνοχής της ΕΕ να συμβάλλει κατά 35 806 630 EUR, μέσω του επιχειρησιακού προγράμματος για την προγραμματική περίοδο 2007-2013 «Ενίσχυση της προσπελασιμότητας».

Ημερομηνία σύνταξης

14/04/2016