Αγωγός φυσικού αερίου για βελτίωση της παραγωγικής ισχύος και μείωση των εκπομπών

Η κατασκευή του νέου αγωγού φυσικού αερίου υψηλής πίεσης στις Ελληνικές περιφέρειες της Αττικής και Κεντρικής Ελλάδας ενισχύει την παραγωγικότητα και ενεργειακή απόδοση της χώρας ενώ μειώνει τις εκπομπές CO2 δίνοντας ώθηση στην ανταγωνιστικότητα των τοπικών επιχειρήσεων και δημιουργώντας θέσεις εργασίας.

 Πρόσθετα εργαλεία

 

Το έργο που ολοκληρώθηκε το 2013 στοχεύει να αυξήσει τη χρήση Φυσικού Αερίου (ΦΑ) στα νοικοκυριά και στο βιομηχανικό τομέα σε ολόκληρη την ηπειρωτική Ελλάδα. Η επένδυση προβλέπει τη μελλοντική αύξηση της ζήτησης για αέριο στην Εύβοια και εξασφαλίζει την επέκταση του συστήματος ΦΑ σε νέες περιοχές της χώρας.

Περιβαλλοντικός και κοινωνικός αντίκτυπος

Ο αγωγός ΦΑ υψηλής πίεσης «Στεφάνη Βοιωτίας - Βαρνάβας Αττικής - Αλιβέρι Εύβοιας», μήκους περίπου 72 χλμ, πηγαίνει από τη Βοιωτία στην Εύβοια μέσω της περιφέρειας της Αττικής. Ενισχύει το δυναμικό της παραγωγικής ισχύος της χώρας και επίσης φέρνει την πιθανότητα τροφοδοσίας φυσικού αερίου στις αστικές και βιομηχανικές περιοχές της κεντρικής και νότιας Εύβοιας.

Με την αντικατάσταση των υφιστάμενων πετρελαιοτροφοδοτούμενων μονάδων από μονάδες παραγωγής ενέργειας ΦΑ, ο αγωγός αυξάνει την ετήσια επάρκεια της μονάδας της ΔΕΗ Εύβοιας σε 350 εκατομμύρια Nm3, και μειώνει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κατά 299 κιλοτόνους CO2 ετησίως.

Τέλος, το έργο αναμένεται να δημιουργήσει περίπου 400 μόνιμες θέσεις εργασίας καθόλη τη διάρκεια της ζωής του.

Συνολική επένδυση και ευρωπαϊκή χρηματοδότηση

Η συνολική επένδυση για το έργο «Αγωγός φυσικού αερίου υψηλής πίεσης προς το Αλιβέρι» ανέρχεται σε 84 566 444 EUR, εκ των οποίων το ευρωπαϊκό ταμείο περιφερειακής ανάπτυξης της ΕΕ συμβάλλει 9 948 737 EUR από τα επιχειρησιακά προγράμματα «Αττική» και «Θεσσαλία - Στερεά Ελλάδα - Ήπειρος» για την προγραμματική περίοδο 2007 με 2013.

Ημερομηνία σύνταξης

31/12/2014