Μεγάλη ώθηση στην υποδομή των ΤΠΕ στις υπηρεσίες του Ελληνικού δημοσίου

Ένα σημαντικό έργο επένδυσης των ΤΠΕ στην Ελλάδα για την αναβάθμιση της δικτυακής επάρκειας θα εξασφαλίσει την αύξηση της επάρκειας της υποδομής των ΤΠΕ του δημοσίου και το επίπεδο υπηρεσιών σε πανεθνική βάση. Αυτό θα επιτευχθεί με την αναβάθμιση του βαθμού ευρυζωνικότητας για τη στήριξη των υφισταμένων και μελλοντικών αναγκών, ασφαλίζοντας τα δημόσια δεδομένα και διευκολύνοντας τις συναλλαγές μέσω μιας σύγχρονης ηλεκτρονικής υπηρεσίας.

 Πρόσθετα εργαλεία

 

Το έργο χωρίζεται σε πέντε επιμέρους προγράμματα: υποδομή για τηλεφωνία, τηλεδιασκέψεις, ασφάλεια και καλωδίωση. Υποδομή για διασύνδεση κόμβων (SIX) και data centres δικτύου. Κεντρικές υπηρεσίες και διαχείριση. Υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών. Ασύρματες υπηρεσίες τηλεπικοινωνίας. Εξ αυτών μόνο τα πρώτα τρία θα λάβουν συγχρηματοδότηση από το ΕΤΠΑ.

Για το πρώτο επιμέρους πρόγραμμα, η υποδομή περιλαμβάνει, εγκατάσταση, στήσιμο και συντήρηση της πρόσβασης και ασφάλειας, τηλεφωνία IP, τηλεδιάσκεψη και υποδομή τηλεπαρουσίας. Το δεύτερο επιμέρους πρόγραμμα αφορά τη δημιουργία της Syzefxis Central Interconnection Infrastructure-SIX (Syzefxis IntereXchange) και τη χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) για τη φιλοξενία των συστημάτων πληροφόρησης Syzefxis, ενώ το τρίτο επιμέρους πρόγραμμα περιλαμβάνει την εγκατάσταση της υποδομής για τη λειτουργία των κεντρικών υπηρεσιών ISP και τη διαχείριση SLA.

Βελτίωση των δημοσίων υπηρεσιών με μείωση κόστους

Μέσω της βελτίωσης των τηλεπικοινωνιών, της ευρυζωνικής υποδομής και των υπηρεσιών για το δίκτυο, το έργο θα αυξήσει τον αριθμό των κτιρίων φορέων του δημοσίου σε περίπου 33 753. Συνεπώς, οι λειτουργικές δαπάνες θα μειωθούν σημαντικά. Συνολικά, αναμένεται ότι θα δημιουργηθούν 24 θέσεις εργασίας κατά την υλοποίηση αυτού του έργου, και 12 νέες θέσεις εργασίας μετά την ολοκλήρωση.


Συνολική επένδυση και ευρωπαϊκή χρηματοδότηση

Η συνολική επένδυση για το έργο «SYZEFXIS II» ανέρχεται σε 172 014 176 EUR, εκ των οποίων 145 450 887 EUR είναι η συμβολή του ευρωπαϊκού ταμείου περιφερειακής ανάπτυξης της ΕΕ από τα επιχειρησιακά προγράμματα «Ψηφιακή σύγκλιση», «Αττική», «Κεντρική Μακεδονία - Δυτική Μακεδονία - Ανατολική Μακεδονία και Θράκη», «Θεσσαλία - Στερεά Ελλάδα - Ήπειρος» και «Κρήτη και Νήσοι Αιγαίου» για την προγραμματική περίοδο 2007 με 2013.


Ημερομηνία σύνταξης

10/12/2014