Πνοή ζωής για τη λίμνη Κάρλα

Το έργο αυτό καλείται να διαχειριστεί την αποξηραμένη λίμνη Κάρλα και στοχεύει στην ανασύστασή της μέσω της αποκατάστασης της οικολογικής ισορροπίας στην περιοχή, προσφέροντας παράλληλα βελτιωμένη ύδρευση στους κατοίκους και ώθηση στον τοπικό τουρισμό.

 Πρόσθετα εργαλεία

 

Η άντληση νερού από κοντινό ποταμό, η εκτέλεση υδρονομικών έργων, η κατασκευή μουσείου και η πραγματοποίηση ενημερωτικών ημερίδων συγκαταλέγονται στις ποικίλες δράσεις που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του έργου.

Ανεβαίνει η στάθμη περιβαλλοντικής προστασίας

Το έργο αποσκοπεί στην ανάπτυξη ενός εκτεταμένου υγροτόπου, με την κατασκευή ταμιευτήρων και συστημάτων συλλεκτήρων, και την εκτέλεση χωματουργικών εργασιών σε προχώματα μήκους 22,79 χλμ. Άλλες πτυχές του έργου περιλαμβάνουν τον καθαρισμό εκπλυμάτων, την τροφοδότηση της λίμνης Κάρλας από τον ποταμό Πηνειό με έως 14 κυβικά μέτρα το δευτερόλεπτο, την εκτέλεση έργων αντιπλημμυρικής προστασίας της περιοχής, και ιδιαίτερα των πεδιάδων, και την υλοποίηση έργων ορεινής υδρονομίας με στόχο τη μείωση των φερτών υλών σε μια έκταση 445 τετραγωνικών χιλιομέτρων.

Ο πολιτισμός του νερού

Τα έργα υποδομών και οικοτουρισμού στο πλαίσιο του ευρύτερου έργου θα περιλαμβάνουν την κατασκευή μουσείου φυσικής ιστορίας και κέντρου ενημέρωσης, για την ανάδειξη του φυσικού και πολιτισμικού παρελθόντος της περιοχής, στα οποία αναμένονται ετησίως 5 000 επισκέπτες. Στο πλαίσιο του έργου θα ολοκληρωθεί επίσης μελέτη που ξεκίνησε την περίοδο 2000-06 πάνω στη διαχείριση του τοπικού υδάτινου και εδαφικού οικοσυστήματος, καθώς και αρχαιολογικές μελέτες για τοπικά ευρήματα κατά τη διάρκεια των εργασιών. Με στόχο την προβολή αυτής της περιοχής εξαίρετου φυσικού κάλλους, θα διοργανωθούν επίσης ενημερωτικές ημερίδες, συνέδρια, εκθέσεις και εκστρατείες προβολής.

Όταν το έργο ολοκληρωθεί, θα έχουν αναμορφωθεί συνολικά 3 800 εκτάρια, θα έχουν αξιοποιηθεί 110 εκτάρια για την προβολή της πολιτισμικής κληρονομιάς και θα έχουν δημιουργηθεί 190 θέσεις εργασίας κατά τη φάση κατασκευής, και ακόμη 20 κατά τη φάση λειτουργίας. Οι πιο σημαντικοί καρποί του έργου θα είναι η βιώσιμη ανάπτυξη της υδάτινης μάζας, ο περιορισμός κατά 17,8 εκατομμύρια κυβικά μέτρα των αντλούμενων υπόγειων υδάτων και τα χαμηλότερα επίπεδα ρύπανσης, με τη ροή από τη σήραγγα της Κάρλας προς τον Παγασητικό Κόλπο να μειώνεται κατά 90%. Θα ενισχυθεί επίσης η ύδρευση του αστικού σχηματισμού του Βόλου, που θα φθάσει να εξυπηρετεί 88 000 νοικοκυριά.

Ημερομηνία σύνταξης

27/09/2011