Περιφερειακή οδός Κατερίνης: Μείωση κυκλοφορίας και θανατηφόρων ατυχημάτων

Οι βελτιώσεις των οδικών μεταφορών της Κατερίνης θα ωφελήσουν σημαντικά τους κατοίκους και επισκέπτες της πόλης και της ευρύτερης περιοχής στην Πιερία. Με την εκτροπή της κυκλοφορίας από την πόλη, αναμένεται ότι τα τροχαία ατυχήματα θα μειωθούν κατά περισσότερο από ένα τρίτο και οι χρόνοι ταξιδίου κατά 25 λεπτά της ώρας.

 Πρόσθετα εργαλεία

 

Η νέα υποδομή θα μειώσει το χρόνο ταξιδίου και θα βελτιώσει την κινητικότητα και προσπελασιμότητα στην περιοχή της Πιερίας, της οποίας η Κατερίνη είναι κεντρική πόλη με πληθυσμό πάνω από 86 000. Με την ενίσχυση της υποδομής των μεταφορών, αυτό το έργο θα έχει σημαντικό ρόλο στην οικονομία και τη δημόσια διοίκηση της περιοχής.

Το έργο της περιφερειακής οδού θα δημιουργήσει ένα δρόμο διπλής κατεύθυνσης 10 χιλιομέτρων, που θα περιλαμβάνει μια λωρίδα έκτακτης ανάγκης, και δύο λωρίδες ανά κατεύθυνση, ώστε να διευκολύνει τα αυτοκίνητα να κάνουν πιο ασφαλείς προσπεράσεις. Το έργο θα αποτελείται επίσης από: πέντε νέους κόμβους, δύο μεγάλες γέφυρες, τρεις ανισόπεδες διασταυρώσεις για τοπικούς δρόμους και την αρχική εργασία επιθεώρησης. Επίσης, το πρόγραμμα θα περιλάβει μια αρχαιολογική τοπογράφηση, ιδιαίτερα σημαντική σε αυτή την περιοχή καθώς μπορεί να ανατρέξει στην ιστορία της μέχρι τον πέμπτο Π.Χ. αιώνα.

Ασφαλέστεροι δρόμοι, καθαρότερη ατμόσφαιρα και αυξημένος τουρισμός

Η νέα υποδομή παίζει σημαντικό ρόλο, κάνοντας τους Ελληνικούς δρόμους ασφαλέστερους. Η Ελλάδα έχει κάνει προόδους στη μείωση των θανατηφόρων τροχαίων ατυχημάτων, αλλά ο αριθμός των τροχαίων είναι σημαντικά υψηλότερος από το μέσο Ευρωπαϊκό όρο. Μειώνοντας την κυκλοφορία στα κέντρα των πόλεων που έχουν έντονη κίνηση, και διασφαλίζοντας ότι η νέα περιφερειακή οδός έχει τα πρότυπα χαρακτηριστικά ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένης μιας λωρίδας έκτακτης ανάγκης και χώρο για προσπεράσεις, εκτιμάται ότι τα τροχαία ατυχήματα θα μειωθούν κατά περισσότερο από ένα τρίτο.

Η οδική μεταφορά, ιδιαίτερα στις πόλεις, είναι μια από τις μείζονες πηγές βλαβερών εκπομπών και έχει σοβαρό αντίκτυπο στην ποιότητα της ζωής. Η μείωση της κυκλοφορίας και της συμφόρησης θα βελτιώσει την ποιότητα της ατμόσφαιρας για τους κατοίκους της πόλης. Μια πιο υγιεινή πόλη έχει και οικονομικά οφέλη καθώς χάνονται λιγότερες εργάσιμες ημέρες και μειώνονται οι υγιειονομικές δαπάνες.

Η Κατερίνη είναι πασίγνωστη τουριστική πόλη, τόσο για τους Έλληνες πολίτες όσο και για τους επισκέπτες από το εξωτερικό, καθώς βρίσκεται κοντά σε αρκετούς τουριστικούς πόλους έλξης, συμπεριλαμβανομένου του Ολύμπου, της αρχαίας πόλης Δίον και δημοφιλών παραλιών. Με την εκτροπή της κυκλοφορίας από την πόλη και τη βελτίωση της κυκλοφορίας, οι τουρίστες θα κινούνται ευκολότερα, με συντομότερα ταξίδια και χωρίς να παγιδεύονται σε μποτιλιαρίσματα.

Υπολογίζεται ότι θα δημιουργηθούν 24 θέσεις εργασίας κατά την υλοποίηση του έργου.


Συνολική επένδυση και ευρωπαϊκή χρηματοδότηση

Η συνολική επένδυση για το έργο «Περιφερειακή οδός Κατερίνης» ανέρχεται σε EUR 65 500 000, εκ των οποίων 54 774 000 EUR είναι η συμβολή του ευρωπαϊκού ταμείου περιφερειακής ανάπτυξης της ΕΕ από το επιχειρησιακό πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία - Δυτική Μακεδονία - Ανατολική Μακεδονία και Θράκη,» για την προγραμματική περίοδο 2007 με 2013, στο πλαίσιο του άξονα προτεραιότητας, «Υποδομές και υπηρεσίες προσπελασιμότητας στην περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας»


Ημερομηνία σύνταξης

16/12/2014