Καθορισμός επενδυτικού προγράμματος για τη βελτίωση βασικής αρτηρίας αυτοκινητόδρομου

Η κατασκευή δυο τμημάτων του αυτοκινητόδρομου ανάμεσα στο Μαλιακό και το Κλειδί στην εθνική οδό ΠΑΘΕ στην ανατολική Ελλάδα– συμπεριλαμβανομένων διαφόρων σχετικών εργασιών – προορίζεται να μειώσει τα ποσοστά ατυχημάτων, τους χρόνους ταξιδίου και να βελτιώσει τις οδικές συνθήκες.

 Πρόσθετα εργαλεία

 

Τα νέα τμήματα του αυτοκινητόδρομου κατασκευάζονται μεταξύ Ευαγγελισμού και Ραψάνης (14,48 χλμ) και μεταξύ Πλαταμώνα και Σκοτίνας (10,23 χλμ). Το πρόγραμμα προβλέπει επίσης την αναβάθμιση 204 χλμ υφιστάμενων οδικών τμημάτων στο ίδιο επίπεδο ποιότητας. Επιπλέον εκτελούνται βελτιώσεις στις κυκλοφοριακές και περιβαλλοντικές συνθήκες της υφιστάμενης εθνικής οδού Ευαγγελισμού-Σκοτίνας, οι οποία θα εξακολουθήσει να λειτουργεί ως γραφική διαδρομή.

Εκτεταμένα οφέλη

Το παρόν έργο αποβλέπει στην παροχή ενός ασφαλούς, ταχέος αυτοκινητόδρομου που θα συμβάλει στην αναζωογόνηση των περιοχών που διασχίζει, καθώς και της Ελληνικής οικονομίας γενικότερα. Η βελτίωση των οδικών συνθηκών αναμένεται ότι θα μειώσει το μέσο όρο των χρόνων ταξιδίου στη διαδρομή από 100 λεπτά σε 81 λεπτά της ώρας, και ταυτόχρονα θα μειωθούν τα κόστη μεταφοράς επιβατών και φορτίων. Οι αλλαγές θα προωθήσουν επίσης την ασφάλεια και θα μειώσουν τα τροχαία ατυχήματα. 

Για τα νέα τμήματα του αυτοκινητόδρομου, το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή τριών σηράγγων, δυο γεφυρών και δυο ανισόπεδων κόμβων. Στα υφιστάμενα τμήματα, οι εργασίες περιλαμβάνουν την αποκατάσταση και συντήρηση του δρόμου και την εισαγωγή ανισόπεδων κόμβων στην περιοχή της Κατερίνης. Τέλος, κατασκευάζονται τέσσερις σταθμοί εξυπηρέτησης αυτοκινητιστών, καθώς και τέσσερα κέντρα λειτουργίας και οκτώ σταθμοί διοδίων.

Αναμένεται ότι το πλήρες έργο θα δημιουργήσει 96 νέες θέσεις εργασίας κατά τη φάση της υλοποίησης και 360 με την ολοκλήρωσή του.


Συνολική επένδυση και ευρωπαϊκή χρηματοδότηση

Η συνολική επένδυση για το έργο «Ολοκλήρωση του οδικού άξονα Μαλιακός -Κλειδί» ανέρχεται σε 1 441 882 904 EUR, εκ των οποίων η συμβολή του ταμείου συνοχής της ΕΕ είναι 699 108 961 EUR από το επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας» για την προγραμματική περίοδο 2007 έως 2013 στο πλαίσιο της προτεραιότητας «Οδικές μεταφορές - Διευρωπαϊκό οδικό δίκτυο».


Ημερομηνία σύνταξης

29/12/2014