Πιο πράσινα λεωφορεία στη μάχη της πόλης ενάντια στην ατμοσφαιρική μόλυνση

Η Αθήνα πρόκειται να ανανεώσει το στόλο των λεωφορείων της με την αγορά περισσότερων από 500 νέα οχήματα – πολλά εκ των οποίων θα κινούνται με φυσικό αέριο.

 Πρόσθετα εργαλεία

 

Η επένδυση καλύπτει το ένα τέταρτο των λεωφορείων της Ελληνικής πρωτεύουσας. Περιλαμβάνει 200 οχήματα που κινούνται με φυσικό αέριο και 320 πετρελαιοκίνητα.

Κινούμενα με αέριο και πετρέλαιο

Η Αθήνα στο κέντρο μητροπολιτικής περιοχής με πληθυσμό πάνω από τρία εκατομμύρια άτομα, έχει το μεγαλύτερο σύστημα μέσων μαζικής μεταφοράς της Ελλάδας. Η Ε.ΘΕ.Λ. (Εταιρεία Θερμικών Λεωφορείων) λειτουργεί ως κύριος εκτελεστικός φορέας των λεωφορείων, με δίκτυο 300 λεωφορειακών γραμμών και στόλο περίπου 2 150 λεωφορείων – περισσότερα από 410 των οποίων ήδη κινούνται με συμπιεσμένο φυσικό αέριο (CNG). Δικαίως αξιώνει ότι κατέχει το μεγαλύτερο στόλο λεωφορείων της Ευρώπης που κινούνται με CNG.

Τα λεωφορεία φυσικού αερίου εκπέμπουν λιγότερες ρυπογόνες ουσίες στην ατμόσφαιρα από τα συμβατικά λεωφορεία πετρελαιοκίνησης. Αυτό αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα σε μια πόλη που φημιζόταν παλαιότερα για τα υψηλά της επίπεδα ατμοσφαιρικής μόλυνσης.

Η ΕΘΕΛ θα αποκτήσει 520 νέα λεωφορεία για το στόλο της. Λαμβάνουν ευρωπαϊκή χρηματοδότηση εν μέρει κάτω από αυτό το σημαντικό έργο-γέφυρα καθώς και ενός παλαιότερου έργου της προγραμματικής περιόδου 2000 – 2006.

Μείωση της ρύπανσης

Σαράντα τοις εκατό (200) από τα νέα λεωφορεία έχουν κινητήρες φυσικού αερίου, μια αυξανόμενα δημοφιλή επιλογή για πόλεις σε όλη την Ευρώπη. Οι κινητήρες τους με τεχνολογία EEV (βελτιωμένο όχημα φιλικό προς το περιβάλλον) ικανοποιούν επί του παρόντος τα αυστηρότερα ευρωπαϊκά πρότυπα εκπομπής καυσαερίων για κινητήρες εσωτερικής καύσης.

Τα λεωφορεία που κινούνται με CNG τροφοδοτούνται στους δυο σταθμούς διανομής CNG της εταιρείας, που λειτουργούν στα αμαξοστάσια της Ανθούσας και των Άνω Λιοσίων. Η πρώτη προμηθεύει φυσικό αέριο σε έως και 36 λεωφορεία την ώρα. Όλα τα νέα λεωφορεία CNG θα έχουν μήκος 12 m, θα διαθέτουν σύμφωνα με τις προδιαγραφές κλιματισμό και ειδικές εγκαταστάσεις για άτομα με μειωμένη κινητικότητα.

Τα 320 νέα πετρελαιοκίνητα λεωφορεία διαθέτουν τους τελευταίας τεχνολογίας κινητήρες Euro IV ή Euro V που σημαίνει ότι θα παράγουν πολύ λιγότερη ατμοσφαιρική ρύπανση από τα λεωφορεία που θα αντικαταστήσουν. Το σύνολο αυτό περιλαμβάνει 100 αρθρωτά οχήματα, μήκους 18 m, και 220 πιο κοντά οχήματα τύπου midi. Όλα θα θεωρηθούν ενταγμένα επίσημα στο στόλο της εταιρείας είτε μετά από ένα χρόνο λειτουργίας ή μετά την κάλυψη 80 000 χλμ, όπως ορίζεται στη σύμβαση αγοράς.

Μαζί, τα νέα λεωφορεία θα αποτελέσουν μια σημαντική συμβολή στον εκσυγχρονισμό του δικτύου αστικών συγκοινωνιών της Αθήνας. Οι καθαρότεροι κινητήρες τους, ειδικά εκείνοι που κινούνται με αέριο, θα βοηθήσουν την πόλη να αντιμετωπίσει το χρόνιο πρόβλημα της ατμοσφαιρικής μόλυνσης.

Συνολική και ευρωπαϊκή χρηματοδότηση

Το έργο «New buses acquisitions from ETHEL» (Απόκτηση νέων λεωφορείων από την ΕΘΕΛ) διαθέτει συνολικό επιλέξιμο προϋπολογισμό ίσο με 56 828 800 EUR, με τη συμβολή του ταμείου συνοχής της ΕΕ να ανέρχεται στα 48 304 500 EUR για την προγραμματική περίοδο από το 2007 έως το 2013.


Ημερομηνία σύνταξης

10/07/2012