Αγωγός φυσικού αερίου δίνει μεγάλη ώθηση στην ενεργειακή υποδομή

Eta; κατασκευή ενός αγωγού φυσικού αερίου υψηλής πίεσης μήκους 167 χλμ από τους Αγίους Θεοδώρους έως την Μεγαλόπολη στη νότια ηπειρωτική Ελλάδα παρέχει οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη. Εκτός από την αύξηση της παροχής φυσικού αερίου στους βιομηχανικούς και οικιακούς τομείς, ο νέος αγωγός συμβάλλει στη μείωση των εκπομπών CO2.

 Πρόσθετα εργαλεία

 

Omicron; κύριος ρόλος του αγωγού είναι η συνεχής τροφοδοσία αερίου στο θερμοηλεκτρικό σταθμό ενέργειας στην Μεγαλόπολη, καθώς και στις αστικές και αγροτικές περιοχές τις οποίες διασχίζει. Ο αγωγός έχει τη δυνατότητα να παρέχει 550 million Nm3 (κανονικό κυβικό μέτρο) φυσικού αερίου στο σταθμό ετησίως. Επιπλέον, η αντικατάσταση του καύσιμου λιγνίτη με φυσικό αέριο επιτυγχάνει ετήσια μείωση 1 506 κιλοτόνων έκλυσης CO2.

eta;άσει της τρέχουσας κατάστασης, ο νέος αγωγός ξεκινάει με διάμετρο 30 ιντσών από το σταθμό βαλβιδοστασίων στους Αγίους Θεοδώρους προτού γυρίσει προς τα δυτικά, διασχίζοντας τον Ισθμό της Κορίνθου και τερματίζοντας κοντά στα Εξαμίλια. Σε αυτό το σημείο μειώνεται η διάμετρος σε 24 ίντσες και κατευθύνεται νότια νοτιοδυτικά, προτού κάνει τη σύνδεση με το σταθμό στην Μεγαλόπολη.

Άλλες απαραίτητες υποδομές περιλαμβάνουν διάφορους σταθμούς βαλβιδοστασίων και έναν αριθμό υποδοχών με φτερωτή για μελλοντικούς καταναλωτές. Τα συστήματα τηλεχειρισμού και λειτουργίας έχουν επεκταθεί, όπως και τα συστήματα τηλεπικοινωνίας - τα οποία είναι όλα απαραίτητα για τη διαχείριση του νέου αγωγού.

Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας

Eta; ανάπτυξη και λειτουργία αυτού του νέου αγωγού επεκτείνει σημαντικά το υφιστάμενο Εθνικό Σύστημα Φυσικού Αερίου και ενισχύει την επάρκεια παραγωγικής ενέργειας όλης της χώρας. Πιο συγκεκριμένα, υπόσχεται να βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα των τοπικών επιχειρήσεων. Το έργο έχει επίσης σχεδιαστεί με τρόπο ώστε να επιτρέψει την μελλοντική επέκταση του αγωγού στην περιοχή της Πελοποννήσου - συγκεκριμένα σε Πάτρα, Καλαμάτα και Σπάρτη.

Epsilon;πιπλέον, αναμένεται ότι το έργο θα δημιουργήσει 470 προσωρινές ευκαιρίες απασχόλησης στη φάση υλοποίησης και 25 μόνιμες θέσεις εργασίας όταν λειτουργήσει το έργο.

Συνολική επένδυση και ευρωπαϊκή χρηματοδότηση

Eta; συνολική επένδυση για το έργο «Αγωγός φυσικού αερίου υψηλής πίεσης Άγιοι Θεόδωροι - Μεγαλόπολη» ανέρχεται σε 128 148 376 EUR, εκ των οποίων το ευρωπαϊκό ταμείο περιφερειακής ανάπτυξης της ΕΕ συμβάλλει 29 019 750 EUR από το επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» για την προγραμματική περίοδο 2007 με 2013. Το έργο εντάσσεται στην προτεραιότητα «Ολοκλήρωση του εθνικού συστήματος ενέργειας και ενίσχυση της βιωσιμότητας».

Ημερομηνία σύνταξης

10/12/2014