Αυτοκινητόδρομος Εγνατία: μία σημαντική επέκταση

Από την εποχή της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας, η Εγνατία Οδός αποτελούσε έναν από τους κύριους άξονες που συνέδεαν την Αδριατική με τη Μαύρη Θάλασσα. Στη σημερινή Ελλάδα, ο αυτοκινητόδρομος Εγνατία και οι κάθετες επεκτάσεις που τον συμπληρώνουν, αποτελούν θεμελιώδες τμήμα του διευρωπαϊκού δικτύου οδικής κυκλοφορίας προς τα Βαλκάνια.

 Πρόσθετα εργαλεία

 

Διασχίζοντας την Ελλάδα σε όλο το πλάτος της (από την Ήπειρο μέχρι τη Θράκη περνώντας από τη Μακεδονία) για να καταλήξει στην Τουρκία, ο αυτοκινητόδρομος Εγνατία διαθέτει επίσης εννέα κάθετους οδικούς άξονες για τη σύνδεση με την Αλβανία, τη Βουλγαρία και την ΠΓΔΜ. Με το έργο «Ολοκλήρωση του κάθετου άξονα της Θεσσαλονίκης» (1) συμπληρώνεται ο εκσυγχρονισμός της διαδρομής Θεσσαλονίκη-Σέρρες-Προμαχώνας που οδηγεί προς τα βουλγαρικά σύνορα.

Οι τελευταίες πινελιές σε 44 χλμ

Με μήκος 96 χλμ, εκ των οποίων 52 χλμ έχουν ήδη δοθεί στην κυκλοφορία, αυτό το τμήμα αποτελεί μέρος του διευρωπαϊκού οδικού δικτύου (2). Τα τελευταία 44 χλμ πρέπει να ολοκληρωθούν σε τρία μέρη, ανεξάρτητο το ένα από τα άλλα: Λαχανάς- Ριζιανά- Στρυμονικό (12,6 χλμ), Στρυμονικό-Λευκώνας-Α/Κ Χριστού (22 χλμ), Κ. Αμπέλα-Α/Κ Πετριτσίου (9,5 χλμ).

Οι βασικές εργασίες προς υλοποίηση είναι οι εξής:

  • κατασκευή διπλής σήραγγας με μήκος 0,48 χλμ στη Δορκάδα, στο τμήμα Λαχανάς- Ριζιανά,
  • μετατροπή και ενίσχυση της σταθερότητας των παρειών, ενίσχυση των φραγμάτων ασφαλείας και βελτίωση της ποιότητας της διαδρομής στο τμήμα Ριζιανά-Στρυμονικό (7 χλμ),
  • έργα κατασκευής στο σύνολο του τμήματος Στρυμονικό-Α/Κ Λευκώνας- Α/Κ Χριστού (22 χλμ),
  • ολοκλήρωση των μεγάλων τεχνικών έργων στο τμήμα Κ. Αμπέλα-Α/Κ Πετριτσίου και στο τμήμα Σιδηροκάστρου.

Διαρκή οφέλη

Οι τελευταίες βελτιώσεις θα επιτρέψουν να μειωθεί σημαντικά ο χρόνος της διαδρομής από το Λαγκαδά στον Προμαχώνα (70 λεπτά αντί για 115 προηγούμενα).


Ο πληθυσμός που επωφελείται άμεσα από αυτό είναι οι κάτοικοι των Σερρών και της ευρύτερης περιοχής. Οι τομείς του εμπορίου, της βιομηχανίας, του τουρισμού και των μεταφορών είναι οι πρώτοι στους οποίους θα γίνουν αισθητά τα οφέλη αυτής της διευκόλυνσης πρόσβασης στο διευρωπαϊκό οδικό δίκτυο και της ανάπτυξης συνδέσεων με τις βαλκανικές χώρες.

Το ίδιο το έργο αποτελεί πηγή για τη δημιουργία θέσεων εργασίας: 5 503 άτομα θα απασχοληθούν κατά τη διάρκεια της υλοποίησης και θα δημιουργηθούν 92 θέσεις εργασίας κατά τη φάση εκμετάλλευσης.

Συνολική και ευρωπαϊκή χρηματοδότηση

Το εκτιμώμενο κόστος του έργου «Ολοκλήρωση του κάθετου άξονα της Εγνατίας Οδού Θεσσαλονίκη (Δερβένι) - Σέρρες - Προμαχώνας: Τμήματα Λαχανάς – Α/Κ Χριστού και Κ. Αμπέλα – Α/Κ Πετριτσίου» είναι 103 077 754 EUR. Η συμβολή του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης ανέρχεται σε 77 308 316 EUR για την προγραμματική περίοδο 2007-2013.

(1) Η πλήρης ονομασία είναι: «Ολοκλήρωση του κάθετου άξονα της Εγνατίας Οδού Θεσσαλονίκη (Δερβένι) - Σέρρες - Προμαχώνας: τμήματα Λαχανάς – Α/Κ Χριστού και Κ. Αμπέλα – Α/Κ Πετριτσίου».

(2) Η δημιουργία ενός αποτελεσματικού διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών (TEN-T) αποτελούσε στοιχείο-κλειδί της στρατηγικής της Λισαβόνας για την αναζωογόνηση της απασχόλησης και της ανταγωνιστικότητας στην Ευρώπη. Ο εκσυγχρονισμός και η ενίσχυση της ασφάλειας του οδικού δικτύου είναι ένας από τους άξονες αυτής της πολιτικής.

Ημερομηνία σύνταξης

23/10/2012