Ψηφιακή εκπαίδευση για τους Έλληνες μαθητές

Eta; νέα υποδομή των ΤΠΕ για την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση θα εισάγει καινοτομίες στα διδακτικά υλικά και τη διδακτική διαδικασία, εξασφαλίζοντας μια βέλτιστη ψηφιακή εκπαίδευση για τους Έλληνες μαθητές.

 Πρόσθετα εργαλεία

 

Tau;ο έργο έχει στόχο την ψηφιακή αναβάθμιση της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαιδευτικής διαδικασίας στην Ελλάδα. Αποτελεί μέρος της ευρύτερης στρατηγικής της Ελληνικής κυβέρνησης για το «Ψηφιακό σχολείο», το οποίο περιλαμβάνει την ολοκλήρωση μαθημάτων κατάρτισης για τους εκπαιδευτικούς σχετικά με τη χρήση και εφαρμογή των ΤΠΕ και των ψηφιακών μέσων, καθώς και μια πλήρη λειτουργική και προσβάσιμη ηλεκτρονική βιβλιοθήκη αποθήκευσης (e-repository) εκπαιδευτικών βιβλίων.

Tau;ο έργο χωρίζεται σε έξι επιμέρους προγράμματα: προμήθεια και εγκατάσταση διαδραστικών συστημάτων, το οποίο περιλαμβάνει την αγορά 36 804 διαδραστικών συστημάτων, μαθήματα κατάρτισης και υπηρεσίες εγκατάστασης και επίδειξης. Προμήθεια και εγκατάσταση κινητών εργαστηρίων υπολογιστών, με δέκα φορητούς υπολογιστές (laptop) για σχολείο πρωτοβάθμιας και δεκαπέντε για σχολείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Ένα επιμέρους πρόγραμμα να ασχολείται με τη συνολική οργάνωση και διαχείριση. Προώθηση και δημοσιότητα του έργου. Υπηρεσίες υποστήριξης. Εξωτερική αξιολόγηση του εγχειρήματος.

Ένα έργο δημιουργίας θέσεων εργασίας με ευρύ φάσμα

igma;υνολικά, 825 463 μαθητές, από δημοτικά σε λύκεια και ιδρύματα, θα ωφεληθούν από το έργο, αντιπροσωπεύοντας 8 % του συνολικού Ελληνικού πληθυσμού. Επιπλέον, 24 θέσεις εργασίας αναμένεται να δημιουργηθούν κατά την υλοποίηση του έργου.

Συνολική επένδυση και ευρωπαϊκή χρηματοδότηση

Eta; συνολική επένδυση για το έργο «Ψηφιακές υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων» ανέρχεται σε 174 441 430 EUR, εκ των οποίων 146 635 815 EUR είναι η συμβολή του ευρωπαϊκού ταμείου περιφερειακής ανάπτυξης της ΕΕ από τα επιχειρησιακά προγράμματα «Ψηφιακή σύγκλιση», «Αττική», «Κεντρική Μακεδονία - Δυτική Μακεδονία - Ανατολική Μακεδονία και Θράκη», «Θεσσαλία - Στερεά Ελλάδα - Ήπειρος» και «Κρήτη και Νήσοι Αιγαίου» για την προγραμματική περίοδο 2007 με 2013.

Ημερομηνία σύνταξης

10/12/2014