Ενίσχυση της πρόσβασης στην Κρήτη μέσω του εκσυγχρονισμού του αεροδρομίου των Χανίων

Ο εκσυγχρονισμός του αεροδρομίου των Χανίων στην Κρήτη αποτελεί βασικό στοιχείο για την τουριστική και οικονομική ανάπτυξη του νησιού.

 Πρόσθετα εργαλεία

 

Πέμπτο μεγαλύτερο νησί της Μεσογείου, η Κρήτη ανήκει στην Ελλάδα από το 1913. Λίκνο του μινωικού πολιτισμού, είναι ονομαστή για τους αρχαιολογικούς χώρους της - κυρίως την Κνωσό-, την ομορφιά των κατάφυτων από ελαιώνες τοπίων της, τη γοητεία των μοναστηριών της και των χωριών της που είναι διάσπαρτα στα βουνά. Όλα αυτά τα θέλγητρα κερδίζουν την προτίμηση των τουριστών.

Ένα αεροδρόμιο του 21ου αιώνα

Το έργο επέκτασης του αεροδρομίου των Χανίων συνίσταται στην επέκταση του κτιρίου του υφιστάμενου αεροσταθμού και στην κατασκευή βοηθητικών αερολιμενικών εγκαταστάσεων καθώς και στη διαμόρφωση του περιβάλλοντος  χώρου του αερολιμένα. Τα έργα εκσυγχρονισμού ξεκίνησαν το 2013 και θα ολοκληρωθούν το 2015. Χάρη σε αυτά, θα ενισχυθεί η προσπελασιμότητα στο νησί από την ηπειρωτική Ελλάδα - και ευρύτερα από την Ευρώπη - και, κατ’ αυτόν τον τρόπο, θα δοθεί ώθηση στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας του νησιού.

Αυτή η πρωτοβουλία εντάσσεται στο πλαίσιο του Δικτύου Διευρωπαϊκών Αερολιμένων, στόχος του οποίου είναι η βελτίωση της εναέριας κυκλοφορίας σε όλη την Ευρώπη. Τα έργα που υλοποιούνται στα Χανιά θα επιτρέψουν τη συμμόρφωση με τα πρότυπα που θέτουν ο Διεθνής Οργανισμός Πολιτικής Αεροπορίας (ICAO), ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας (EASA) και η Διεθνής Ένωση Αεροπορικών Μεταφορών (IATA). Αυτοί οι διεθνείς κανόνες πραγματεύονται τη βιώσιμη ανάπτυξη των εναέριων μεταφορών και των αερολιμένων καθώς και την ενίσχυση της ασφάλειας και της άνεσης των επιβατών.

Ορισμένοι αριθμοί για περισσότερη ακρίβεια

Η συνολική επιφάνεια του αεροσταθμού σχεδόν θα τριπλασιαστεί, αυξανόμενη από 13 325 m² περίπου αυτή την περίοδο σε 31 368 m², σε τέσσερα επίπεδα. Θα κατασκευαστούν ένα νέο κτίριο που θα στεγάζει τον πύργο ελέγχου (1 873 m²), ένα αμαξοστάσιο (2 566 m²) σε δύο επίπεδα καθώς και χώρος φύλαξης απορριμμάτων (483 m²). Επιπλέον, ο περιβάλλων χώρος των κτιρίων (34 555 m²) θα διαμορφωθεί εκ νέου, προσδίδοντας ιδιαίτερη σημασία στον εκσυγχρονισμό ενός χώρου συνολικής επιφάνειας 21 600 m².


Προβλέπεται ότι, κατά την περίοδο υλοποίησης, αυτά τα έργα θα συμβάλλουν στη δημιουργία 928 θέσεων εργασίας. Στη συνέχεια, ο νέος αερολιμένας θα οδηγήσει σε 17 νέες προσλήψεις.


Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Έργων Αεροδρομίων Νοτίου Ελλάδας (ΕΥΔΕ) έχει αναλάβει την ευθύνη για την υλοποίηση και τη διαχείριση του έργου. Η Ελληνική Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΕΥΠΑ) είναι ο φορέας που έχει αναλάβει τη διαχείριση και τη λειτουργία του αεροδρομίου.


Συνολικό κόστος και χρηματοδότηση της ΕΕ

Το έργο «Επέκταση του κτιρίου του αεροσταθμού, λοιπές βοηθητικές εγκαταστάσεις και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου των εγκαταστάσεων του κρατικού αερολιμένα Χανίων» αντιπροσωπεύει συνολική επένδυση ύψους 109 419 182 EUR. Η συνδρομή του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης ανέρχεται σε 71 280 032 EUR στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ενίσχυση της προσπελασιμότητας» για την προγραμματική περίοδο 2007-2013.


Ημερομηνία σύνταξης

09/04/2014