Η ολοκλήρωση βασικού οδικού έργου φέρνει ολοκληρωτικές βελτιώσεις

Ένα έργο κατασκευής και αναβάθμισης τμημάτων του βόρειου οδικού άξονα στην Κρήτη εκτιμάται ότι θα μειώσει τους χρόνους ταξιδίου και θα βελτιώσει την οδική ασφάλεια σε τμήματα τα οποία έχουν ιστορικό υψηλών ποσοστών τροχαίων ατυχημάτων. Το έργο υπόσχεται επίσης να μειώσει την κυκλοφοριακή συμφόρηση, ενώ θα περιορίσει την ηχορύπανση και οδική μόλυνση σε πόλεις και χωριά κατά μήκος της διαδρομής.

 Πρόσθετα εργαλεία

 

Η οδική αρτηρία είναι ζωτική για τη ζωή στο νησί καθώς έχει σύνδεση με όλα τα κύρια λιμάνια και αεροδρόμια, καθιστώντας το νησί βασικό σύνδεσμο προς την ηπειρωτική Ελλάδα, την Ευρώπη και την περιοχή της Μεσογείου. Αποτελεί επίσης τμήμα μιας σημαντικής διαδρομής του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών (ΔΕΔ-Μ).

Αναβαθμισμένες διαδρομές

Η επένδυση αυτού του έργου περιλαμβάνει την κατασκευή των εξής:

  • Ένα τμήμα 30 χλμ της οδού που υπάρχει ανάμεσα στο Καστέλι, το Κολυμπάρι και το Γαλατά στη νομαρχία Χανίων.
  • Τον ανισόπεδο κόμβο Αμαρίου στη νομαρχία Ρεθύμνου.
  • Τον ανισόπεδο κόμβο Παπαναστασίου και τους συνδετικούς του δρόμους, καθώς και τα 5,5 χλμ του δρόμου Μάλια προς Λασίθι - όλα στη νομαρχία του Ηρακλείου.
  • Ένα οδικό τμήμα 9 χλμ μεταξύ Αγ. Νικολάου και Καλού Χωριού στη νομαρχία Λασιθίου.
  • Το οδικό τμήμα Αυχήν Αγκαθιάς-Χαμέζι και την ολοκλήρωση του τμήματος Χαμέζι-Σητεία, με συνολικό μήκος 3,8 χλμ.

Η διαμόρφωση των περιβαλλόντων χώρων, ο φωτισμός, η αρχαιολογική και τεχνική συνδρομή περιλήφθηκαν επίσης στο έργο.

Περαιτέρω εργασίες υποδομής έχουν αναληφθεί για την κατασκευή και αναβάθμιση του βόρειου οδικού άξονα στο συνολικό του μήκος των 300 χλμ, συγχρηματοδοτούμενο από την ΕΕ σε ξεχωριστές φάσεις του έργου.

Συνολική επένδυση και ευρωπαϊκή χρηματοδότηση

Η συνολική επένδυση για το έργο «Ολοκλήρωση της κατασκευής και αναβάθμισης τμημάτων του βόρειου οδικού άξονα της Κρήτης» ανέρχεται σε 94 663 763 EUR, εκ των οποίων η συμβολή του ταμείου συνοχής της ΕΕ είναι 70 515 776 EUR από το επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας» για την προγραμματική περίοδο 2007 έως 2013. Το έργο εντάσσεται στην προτεραιότητα «Διευρωπαϊκό Δίκτυο Οδικών Μεταφορών».

Ημερομηνία σύνταξης

22/12/2014