Αυτόματο σύστημα συλλογής κομίστρου για τις αστικές συγκοινωνίες της Αθήνας

Οι χρήστες των μαζικών μέσων μεταφοράς στην Ελληνική πρωτεύουσα θα εξοικονομήσουν χρόνο ταξιδιού χάρη στην υλοποίηση ενός αυτόματου συστήματος συλλογής κομίστρου τελευταίας τεχνολογίας (ΑΣΣΚ). Το νέο σύστημα θα τεθεί σε εφαρμογή για όλα τα δημόσια μέσα μεταφοράς συμπεριλαμβανομένων των λεωφορείων, τρόλεϊ, υπηρεσιών αστικού σιδηροδρόμου, τραμ και μετρό.

 Πρόσθετα εργαλεία

 

Η επένδυση αφορά το σχεδιασμό, την εγκατάσταση, συντήρηση και τεχνική διαχείριση του ΑΣΣΚ, που θα εφαρμοστεί σε όλες τις υπηρεσίες που εκτελούνται από τον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών. Το ΑΣΣΚ θα θέσει τέλος στην έκδοση των χάρτινων εισιτηρίων, τα οποία θα αντικατασταθούν από εναλλακτικά ηλεκτρονικά μέσα που θα επικυρώνονται σε όλα τα οχήματα δημόσιων μεταφορών.

Πολλαπλά οφέλη

Αυτός ο αποτελεσματικός τρόπος πληρωμής των κομίστρων παρέχει αποδόσεις σε όλα τα επίπεδα με τη βελτίωση της λειτουργικής επίδοσης του συστήματος των αστικών συγκοινωνιών της Αθήνας. Εκτός από την ταχύτερη διεκπεραίωση του ταξιδιού για τους επιβάτες με τη μείωση των καθυστερήσεων, το ΑΣΣΚ πιθανότατα να ανακόψει την απώλεια εσόδων μειώνοντας τη λαθρεπιβίβαση. Αναμένεται επίσης να κάνει πιο ελκυστικές τις αστικές συγκοινωνίες στους χρήστες των αυτοκινήτων.

Το έργο υλοποιείται μέσω μιας σύμπραξης δημόσιου-ιδιωτικού τομέα και θα ολοκληρωθεί πλήρως σε 12 περίπου έτη - δύο έτη για το σχεδιασμό και δέκα για την υλοποίηση.

Το ΑΣΣΚ παρέχει δύο είδη κομίστρου: το «πολλαπλό» χρησιμοποιεί έξυπνη κάρτα χωρίς επαφή μνήμης, χωρίς μικροεπεξεργαστή. Αυτή η επιλογή είναι οικονομική, επαναφορτιζόμενη και ικανή να αποθηκεύει πληροφορίες για το κόμιστρο. Η «Κάρτα», η οποία επίσης είναι έξυπνη κάρτα χωρίς επαφή, αλλά έχει μικροεπεξεργαστή. Αυτή η εναλλακτική κάρτα μπορεί να αποθηκεύει πληροφορίες για διάφορους συνδυασμούς κομίστρων και έχει τη δυνατότητα να εξατομικευθεί με τη φωτογραφία του κατόχου. Έχει σχεδιαστεί να αντικαταστήσει τις μηνιαίες και ετήσιες κάρτες κομίστρων, καθώς και τις κάρτες δωρεάν μετακίνησης.

Τεράστιο σύστημα

Προβλέπεται ότι το έργο θα χρειαστεί μια τεράστια σειρά εξοπλισμού για την υλοποίηση του ΑΣΣΚ, που θα συμπεριλαμβάνει 600 κινητά τερματικά πώλησης, περισσότερες από 950 πύλες εισόδου και εξόδου και περίπου 6 000 μηχανήματα επικύρωσης στα οχήματα. Το σύστημα θα έχει επίσης φορητές συσκευές ελέγχου και εξοπλισμό επαναφόρτησης για το χειριστή.

Το ΑΣΣΚ θα είναι αρκετά ευέλικτο ώστε να επιτρέπει στο χειριστή να παρέχει νέες τιμολογιακές πολιτικές και δομές κομίστρων, το οποίο θα έχει άμεσο όφελος για τα τέσσερα εκατομμύρια του πληθυσμού καθώς και τις χιλιάδες των επισκεπτών.

Συνολική επένδυση και ευρωπαϊκή χρηματοδότηση

Η συνολική επένδυση για το έργο «Αυτόματο σύστημα συλλογής κομίστρου» είναι 91  496  631  EUR, εκ των οποίων η συμβολή του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης ανέρχεται σε 29 544 300 EUR μέσω του λειτουργικού προγράμματος «Αττική» για την προγραμματική περίοδο 2007-2013. Το έργο εντάσσεται στην προτεραιότητα «Αειφόρος ανάπτυξη και Ποιότητα ζωής».

Ημερομηνία σύνταξης

25/11/2014