Αναβάθμιση αερολιμένα με περιφερειακές και εθνικές επιπτώσεις

Ο δεύτερος αερολιμένας της Ελλάδας, ο οποίος εξυπηρετεί περίπου τέσσερα εκατομμύρια άτομα το χρόνο, προεκτείνει το βασικό του αεροδιάδρομο μέσα στο Αιγαίο πέλαγος. Με την αποπεράτωση του έργου, θα μπορεί το Μακεδονία, το διεθνές αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης, να δεχτεί σχεδόν όλους τους τύπους αεροσκαφών από όλο τον κόσμο.

 Πρόσθετα εργαλεία

 

Το έργο θα αξιοποιήσει ένα προηγούμενο βελτιωτικό έργο της ΕΕ στο ίδιο αεροδρόμιο, το οποίο τρεχόντως εξυπηρετεί περίπου το ένα τρίτο του πληθυσμού της χώρας. Στη δεύτερη φάση του έργου, οι εργολάβοι επιμηκύνουν τον αεροδιάδρομο 10-28 – που είναι διάδρομος προσαπογείωσης – κατά 1 000 μέτρα προς τη θάλασσα. Επίσης θα εκσυγχρονιστεί σε όλο του το μήκος των 3 440 μέτρων.

Εξάλλου οι εργασίες περιλαμβάνουν την κατασκευή ενός νέου χώρου αναμονής για αεροσκάφη στο τμήμα της προσγείωσης του αεροδιαδρόμου 10-28 καθώς και συνδετικούς διαδρόμους προς τον παράλληλο αεροδιάδρομο.  Θα εγκατασταθεί και εξοπλισμός σημάτων και ελέγχου για τους διαδρόμους. Αναμένεται ότι οι νέες εγκαταστάσεις θα λειτουργήσουν το 2015.

p>Ολόκληρη η περιφέρεια ωφελείται

Ο εκσυγχρονισμός αυτού του σημαντικού αερολιμένα αναμένεται να δώσει ώθηση στην οικονομική ανάπτυξη της περιφέρειας της Μακεδονίας, καθώς θα επιτρέπει μεγαλύτερους όγκους διακίνησης επιβατών και εμπορευμάτων. Εκτός αυτού θα εξασφαλιστεί και αυξημένη ελκυστικότητα για τουρισμό και επιχειρήσεις. Χάρη στο μακρύτερο αεροδιάδρομο, το αεροδρόμιο θα μπορεί να δεχτεί σχεδόν όλους τους τύπους αεροσκαφών, μεταξύ των οποίων εκείνους των υπερατλαντικών, αλλά και άλλων μακρινών πτήσεων χωρίς ενδιάμεσες στάσεις.

Αυτό το έργο συμβάλλει στο Διευρωπαϊκό αεροπορικό δίκτυο, το οποίο αποτελεί μέρος του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών της ΕΕ, το λεγόμενο ΔΕΔ-Μ πρόγραμμα. Είναι επίσης ένα από τα έργα προτεραιότητας που έχουν συμφωνηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ελλάδα για την περίοδο 2007-2013.

Το έργο αναμένεται να δημιουργήσει 181 νέες θέσεις εργασίας κατά την κατασκευή και 88 μόλις λειτουργήσει.


Συνολική επένδυση και ευρωπαϊκή χρηματοδότηση

Η συνολική επένδυση για το έργο «Ολοκλήρωση αναβάθμισης Κρατικού αερολιμένα  Θεσσαλονίκης "Μακεδονία" ( 2ο στάδιο)» είναι 173 409 382 EUR, με τη συμβολή του Ευρωπαϊκού Ταμείου Συνοχής να ανέρχεται σε 93 693 972 EUR μέσω του λειτουργικού προγράμματος «Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας» υπό την προτεραιότητα «διευρωπαϊκό δίκτυο αερολιμένων» για την προγραμματική περίοδο 2007-2013.


Ημερομηνία σύνταξης

10/04/2014